Naukowcy ogłosili we wtorek początek  badań klinicznych nad terapią, która używa komórek macierzystych z krwi pępowinowej do "wyleczenia" autyzmu.

Badania kliniczne będą miały miejsce w Instytucie Neurobiologii w Sacramento w Kalifornii. Zespołem badawczym będzie kierował Michael Chez. Badania będą dotyczyły pacjentów, którzy nie mają uwarunkowań genetycznych ani nie wykazują innych markerów do chorowania na autyzm. Oznacza to, że choroba może być spowodowana przez czynnik środowiskowy lub ekspozycję na zakażenia.

Autyzm wczesnodziecięcy (lub autyzm głęboki, zespół Kannera)  to całościowe zaburzenie rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Do typowych cech należą problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z integracją wrażeń zmysłowych. W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech latach życia. Ocenia się, że autyzm występuje u 5,6 na 10000 osób, przy czym jest cztery razy częstszy u mężczyzn niż u kobiet.

Badania kliniczne prowadzone w Kalifornii będą polegały na przeszczepieniu dzieciom cierpiącym na autyzm ich własnej krwi pępowinowej. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej nie podlegają ekspozycji na czynniki zewnętrzne, które mogłyby wywoływać chorobę, co więcej organizmy dzieci ich nie odrzucą, gdyż będą to ich własne komórki.

Badacze zapowiadają, że będą starać się wykorzystywać komórki macierzyste w badaniach nad chorobami do tej pory nieuleczalnymi.

By dowiedzieć się więcej http://www.foxnews.com/health/2012/08/21/doctors-announce-fda-approved-trial-to-cure-autism-with-cord-blood/

Data porodu
Nieprawidłowa wartość

Email
Nieprawidłowa wartość

Numer telefonu
Nieprawidłowa wartość

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych przez PBKM dostępnych pod linkiem: https://pbkm.pl/polityka-prywatnosci

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PBKM informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), na podany numer telefonu oraz adres mailowy (w przypadku podania adresu mailowego), w postaci wiadomości tekstowych, połączeń głosowych oraz e-maili.

Captcha is required