Innowacje

Polski Bank Komórek Macierzystych jako największy bank w Polsce nieustannie dba o najwyższą jakość oferowanych usług. Doświadczony zespół pracowników PBKM nieustannie podnosi standardy wprowadzając innowacyjne rozwiązania zarówno w zakresie technologii jak i oferty.

ZGODA GIF NA WYTWARZANIE PRODUKTU LECZNICZEGO Z KOMÓREK SZNURA PĘPOWINY

Polski Bank Komórek Macierzystych jako jedyny bank  w Polsce otrzymał zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej komórki mezenchymalne Galarety Whartona.
Wytworzony produkt leczniczy jest podawany pacjentom w ramach medycznych eksperymentów leczniczych, gdy dotychczasowe standardowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Terapia jest przeprowadzana po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej. Do tej pory najczęściej komórki przygotowane przez PBKM były podawane w chorobach neurologicznych (m.in autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, stwardnienie zanikowe boczne), hematologicznych i ortopedycznych.
Wielokrotne, skuteczne, wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych w chorobach hematologicznych, onkologicznych czy w transplantologii  zostało już  opisane, między innymi w takich chorobach jak:

  • profilaktyce choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)
  • leczeniu ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD)
  • leczeniu przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD)
  • odbudowie autologicznego układu krwiotwórczego
  • odbudowie układu krwiotwórczego biorcy za pomocą allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
  • leczeniu toksyczności spowodowanej przez chemioterapię oraz radioterapię

KASETA PLUS

W roku 2010 Polski Bank Komórek Macierzystych jako pierwszy w Polsce wdrożył innowacyjną technologię podziału krwi pępowinowej na dwie porcje (w proporcji 4:1). Kaseta pozwalająca na podział krwi to KASETA PLUS Daje ona klientom możliwość przechowywania komórek macierzystych w jednej kasecie, przy czym porcje mogą zostać wykorzystane niezależnie – nawet w różnym czasie i w różnym celu.
Wcześniej  stosowana w Polsce technologia umożliwiała wykorzystanie zamrożonej porcji krwi tylko raz.  PBKM wdrożył możliwość podziału krwi na dwie porcje. Dzięki temu po podaniu jednej z porcji – druga pozostaje zamrożona. Zastosowana technologia podziału nie ogranicza możliwości podania całej porcji jednorazowo, ponieważ nie wpływa na objętość czy właściwości przechowywanej krwi. Podział przechowywanej krwi w obrębie jednej kasety odbywa się w spełniającym najwyższe standardy preparatyki krwi pępowinowej Laboratorium PBKM.

SZNUR PĘPOWINY

Polski Bank Komórek Macierzystych jako pierwszy i do tej pory jedyny w Polsce wprowadził dla swoich klientów możliwość bankowania nie tylko komórek macierzystych z krwi pępowinowej, ale także ze sznura pępowiny. Aby bank mógł wprowadzić do swojej oferty możliwość bankowania komórek macierzystch sznura pępowiny musi posiadać specjalnie wyposażone i przygotowane do tego celu nowoczesne laboratorium.