Misja i cele

Naszym zasadniczym celem jest pozyskiwanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej, łożyskowej oraz sznura pępowiny. Naszą misją  jest zapewnianie możliwości wykorzystania pozyskanych komórek macierzystych do ratowania życia i zdrowia Państwa dziecka lub w przypadku wystarczającej zgodności genetycznej- innych członków rodziny. Stałą realizację tego celu potwierdza szerokie, udokumentowane doświadczenie w przekazywaniu komórek macierzystych do przeszczepień w Polsce i za granicą.
Na każdym etapie naszej działalności staramy się spełniać najwyższe standardy technologiczne i etyczne, aby dać naszym klientom poczucie pewności,  że wybrali Partnera, któremu mogą zaufać na lata. W Polskim Banku Komórek Macierzystych wierzymy, że bycie odpowiedzialną firmą jest słuszne nie tylko dla rozwoju naszego biznesu ale przede wszystkich dla Rodziców, którzy oddają nam w przechowanie cenny materiał pobrany podczas porodu.