Historia

Polski Bank Komórek Macierzystych już od prawie 15 lat świadczy usługi związane z pozyskaniem, preparatyką i przechowywaniem komórek macierzystych.
Od tego czasu niezmiennie utrzymuje pozycję największego, najbardziej doświadczonego i najnowocześniejszego banku komórek macierzystych w Polsce.

ROKWYDARZENIE
2002
 • Rozpoczęcie działalności Polski Banku Komórek Macierzystych. Inspiracją do rozpoczęcia działalności było rosnące na całym świecie zainteresowanie wykorzystaniem terapeutycznym komórek macierzystych.
 • Utworzenie własnego laboratorium na terenie Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
2003
 • PBKM jako jedyny bank krwi pępowinowej w Polsce, został poddany audytowi zewnętrznemu przez Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie zgodności ze standardami, przepisami oraz procedurami obowiązującymi w prowadzonej przez Bank działalności.
 • Rozpoczęcie współpracy z bankiem komórek macierzystych w Stanach Zjednoczonych, w ramach której Zbigniew Roger Mrowiec, dyrektor laboratorium komórek macierzystych Community Blood Service, New Jersey, dołączył do Rady Naukowo Medycznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
2004
 • Przyznanie przez Lloyds Registry certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w zakresie pobierania, preparatyki, mrożenia i przechowywania komórek macierzystych
  z krwi pępowinowej. Certyfikat ten został odnowiony w grudniu 2007r.
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku audytu Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.
2005
 • Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Polski Bank Komórek Macierzystych” z siedzibą w Centrum Zdrowia Dziecka, w którego skład weszły dwie komórki organizacyjne: bank krwi pępowinowej i medyczne laboratorium diagnostyczne.
 • Osiągnięcie pozycji lidera rynku polskiego i zwiększenie zasięgu działania na całą Polskę.
2006
 • Rozbudowa laboratorium na terenie Centrum Zdrowia Dziecka.
 • Nawiązanie rozmów z pierwszymi spółkami zagranicznymi w Hiszpanii, Rumunii
  i na Węgrzech
 • PBKM zostaje członkiem organizacji American Association of Blood Banks (AABB) i rozpoczyna proces uzyskania akredytacji

2007
 • Kolejna rozbudowa laboratorium  na terenie Centrum Zdrowia Dziecka.
 • PBKM wydaje pierwszy w Polsce materiał z  komórek macierzystych z krwi pępowinowej do przeszczepienia. Przeszczepienie ma miejsce w w Katedrze i Klinice Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Uzyskanie pierwszej i jedynej w Polsce prestiżowej akredytacji American Association of Blood Banks (AABB).
 • Uzyskanie pierwszego w Polsce pozwolenia Ministerstwa Zdrowia na działalność banku tkanek i komórek zgodnie
 • Przeprowadzenie pierwszych przejęć na Łotwie (Activision Life Latvia, obecnie Cilmes Sunu Banka), zakup udziałów w Vidacord (Hiszpania) oraz rejestracja joint venture w Rumunii.
2008
 • Zakup udziałów firmy Krio Intezet na Węgrzech, zawiązanie joint venture Sevibe Cells w Hiszpanii oraz przejęcie części klientów spółki Activision Life S.A.
 • Drugie w Polsce wydanie do przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej przechowywanej w PBKM. Przeszczepienie miało miejsce  w Katedrze
  i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
 • Trzecie w PBKM i pierwsze autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych z krwi pępowinowej przechowywanej w PBKM.
2009
 • Kolejna rozbudowa laboratorium w Centrum Zdrowia Dziecka.
 • Otwarcie we Włoszech spółki należącej do grupy FamiCord– Famicord Italia.
2010
 • Przeprowadzenie pierwszego na Węgrzech przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej przechowywanej w Grupie.
 • Uzyskanie certyfikatów laboratoriów przez Lloyds Registry w zakresie ISO 9001:2008.
2011
 • Przeprowadzenie pierwszej w Polsce  terapii z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych
 • Wygrana konkursu Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie publicznego banku komórek macierzystych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
 • Kolejne przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej przeszczepionej

  w PBKM

2012
 • Ministerstwo Zdrowia ponownie przyznaje PBKM akredytację na przetwarzanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Akredytacja jest ważna przez 5 lat.
 • Osiągniecie przez Grupę ponad 65.000 przechowywanych próbek komórek macierzystych lub tkanek.
 • Przeprowadzenie pierwszego w Turcji przeszczepienia komórek macierzystych z krwi pępowinowej przechowywanej przez Grupę.
 • Przejęcie kontroli nad spólkami zagranicznymi: Sevibe Cells (Hiszpania) oraz Famicord Italia, nabycie 100% akcji polskiej spółki Cryoprofil, objęcie udziałów w Stemlab (Rumunia) oraz objęcie pośrednie przez Krio Institute nowej spółki Famicord Hungary.
2013
 • Uruchomienie w Warszawie największego i najnowocześniejszego w Europie Środkowej laboratorium do preparatyki krwi pępowinowej.
 • Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wydaje jedyną w Polsce zgodę na wytwarzanie przez PBKM produktu leczniczego komórki mezenchymalne galarety Whartona.
 • Kolejna (wygrana konkursu Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie publicznego banku komórek macierzystych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.
 • Całkowite przejęcie spółek Biogenis i Stemlab Diagnostic w Rumunii
 • Przeprowadzenie akwizycji w Turcji (Yasam Bankasi) i Polsce (Longa Vita Sp. z o.o).
2014
 • Uzyskanie kolejnych pozwoleń Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Polsce
  na wytwarzanie produktów ATMP-HA (Advanced Therapy Medicinal Products, produkty zaawansowanej terapii medycznej) z wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących ze sznura pępowinowego, szpiku, krwi pępowinowej, łożyska tkanki tłuszczowej i mobilizowanej krwi obwodowej.
 • Nawiązanie współpracy z kilkoma polskimi ośrodkami, które rozpoczęły eksperymentalne terapie w obszarze neurologii i hematologii z wykorzystaniem produktów ATMP-HA,
 • Objęcie 100% udziałów w spółce Diagnostyka Bank Komórek Macierzystych.
 • Zawiązanie, wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz inwestorem prywatnym, Instytutu Terapii Komórkowych S.A.
 • Przejęcie klientów bankujących krew pępowinową w Centrum Onkologii w Warszawie.
2015
 • Liczba przeszczepień krwi pępowinowej przechowywanej przez Grupę Famicord osiąga 20 natomiast liczba pacjentów leczonych produktami terapii zaawansowanej wytwarzanych przez przekracza 100.
 • Potwierdzony wybór konsorcjów PBKM z Uniwersytetem Jagiellońskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Akademią Górniczo-Hutniczą oraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Warszawskim do przeprowadzenia trzech projektów badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach projektu Strategmed II.
 • Osiągnięcie przez Grupę ponad 122.000 przechowywanych próbek komórek macierzystych lub tkanek.
 • Uzyskanie kolejnej akredytacji American Association of Blood Banks (AABB)
2016
 • W kwietniu odbyła się pierwsze notowanie Polskiego Banku Komórek Macierzystych  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • PBKM jako pierwszy rodzinny bank krwi pępowinowej zostaje członkiem prestiżowej organizacji transplantologicznej European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT)
2017
 • W lutym PBKM uzyskuje zgodę od Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) na dostarczanie do klinik na terenie Stanów Zjednoczonych komórek macierzystych do ratujących życie przeszczepień
 • PBKM rozpoczyna działalność w Szwecji i Anglii
 • Liczba pacjentów, którym zostały podane komórki macierzyste wytworzone w laboratorium PBKM przekroczyła 1000. Materiał jest wysyłany dla chorych z całego świata.
 • W czerwcu zespół z PBKM uczestniczył w największej na świecie konferencji dotyczącej krwi pępowinowej "15th International Cord Blood Symposium" w San Diego, gdzie zaprezentował swoje doświadczenia w zakresie podań komórek macierzystych,
 • W lipcu PBKM wygrał konkurs InnoNeuroPharm i otrzymała dotacje Narodowego Cetrum Badań i Rozwoju na pracę nad lekiem na bazie komórek macierzystych w leczeniu ALS (Stwardnienie Zanikowe Boczne)
 • W ramach projektu Circulate pierwsi pacjenci otrzymali komórki macierzyste w leczeniu chorób serca.
 • PBKM wdrożył program podań autologicznej (własnej) krwi pępowinowej w chorobach neurologicznych np. w Mózgowym Porażaniu Dziecięcym. Podania dla klientów PBKM z Polski i zagranicy odbywają się w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
2018
 • Grupa Famicord dzięki pozyskaniu partnera firmę BioSave z Belgradu rozszerzyła zakres swoich usług na terytoria Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii oraz Słowenii.
 • W maju Grupa Famicord przejął szwajcarską spółkę Biocell Lugano wraz z nowoczesnym laboratorium, dzięki czemu rozpocznie oferowanie nowych usług.
 • Liczba pacjentów, którym zostały podane komórki macierzyste wytworzone w laboratorium PBKM przekroczyła 1800. Aktualnie komórki macierzyste pochodzą z sznura pępowiny, krwi pępowinowej, szpiku kostnego oraz krwi obwodowej po mobilizacji.

Zobacz nasze Laboratorium