Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

W Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi.Szpital Uniwersytecki Lublin