Instytut Terapii Komórkowych

Instytut Terapii Komórkowych w Olsztynie powstał z inicjatywy Polskego Banku Komórek Macierzystych i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest to podmiot leczniczy specjalizujący się w indywidualnych terapiach eksperymentalnych Pacjentów z chorobą stwardnienie zanikowe boczne. Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu produktu złożonego z mezenchymalnych komórek macierzystych pozyskanych z Galarety Whartona.Instytut Terapii Komórkowych