Centrum Medyczne Klara

W Centrum Medycznym KLARA w Częstochowie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi i okulistycznymi.

CM Klara