Terapie eksperymentalne komórkami macierzystymi

Jako jedyni w Polsce posiadamy pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytworzenie produktów zaawansowanej terapii komórkowej z komórek macierzystych galarety Whartona sznura pępowiny, które mogą być podawane w ramach medycznych eksperymentów leczniczych Pacjentom  u których standardowe leczenie nie przyniosło poprawy. Ośrodki, które wykorzystują mezenchymalne komórki macierzyste to:

Instytut Terapii Komórkowych

Instytut Terapii Komórkowych

Instytut Terapii Komórkowych w Olsztynie powstał z inicjatywy Polskego Banku Komórek Macierzystych i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest to podmiot leczniczy specjalizujący się w indywidualnych terapiach eksperymentalnych Pacjentów z chorobą stwardnienie zanikowe boczne. Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu produktu złożonego z mezenchymalnych...

Centrum Medyczne Klara

Centrum Medyczne Klara

W Centrum Medycznym KLARA w Częstochowie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi i okulistycznymi.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

W Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi.

RegenMed

RegenMed

W prywatnym Szpitalu RegenMed w Krakowie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi.

Szpital Okulistyczny Retina

Szpital Okulistyczny Retina

W Szpitalu Okulistycznym Retina w Warszawie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami okulistycznymi.

Ośrodek Medyczny Galen

Ośrodek Medyczny Galen

W Ośrodku Medycznym Galen w Bieruniu są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Szpital Lekmed

Szpital Lekmed

W Centrum Medycznym Lekmed w Warszawie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Klinika Zdrowej Kości

Klinika Zdrowej Kości

W Klinice Zdrowej Kości w Łodzi są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Szpital św. Łukasza

Szpital św. Łukasza

W Szpitalu św. Łukasza w Bielsku Białej są podawane mezenchymalne komórki macierzyste ze sznura pępowiny pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom ze schorzeniami ortopedycznymi.

Szpital Żagiel Med w Lublinie

Szpital Żagiel Med w Lublinie

W Szpitalu Żagiel Med w Lublinie są podawane mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona pacjentom z chorobami neurologicznymi.