Fundacja Komórki Życia Komórki Nadziei

Komórki życiaCelem działalności Fundacji na rzecz narodowego programu bankowania krwi pępowinowej i komórek macierzystych, Komórki życia - Komórki nadziei, jest rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy o krwi pępowinowej i komórkach macierzystych i możliwościach ich bankowania oraz wykorzystania w medycynie.

http://www.komorkizycia.org/