Autoryzowani agenci

W ramach grupy FamiCord swoją działalność poza granicami Polski prowadzimy poprzez własne spółki lub przez autoryzowanych agentów.

Na Ukrainie usługi PBKM dostępne są przez autoryzowane go agenta Ukraiński Logo UBKMBank Komórek Macierzystych ze Lwowa.