Partnerzy Zagraniczni

W ramach grupy FamiCord swoją działalność poza granicami Polski prowadzimy poprzez własne spółki lub przez autoryzowanych agentów.

Ukraiński Bank Komórek Macierzystych ze Lwowa

Ukraiński Bank Komórek Macierzystych ze Lwowa

Dla rodziców zainteresowanych bankowością krwi pępowinowej na terenie Ukrainy FamiCord Group nawiązała ścisłą współpracę z ukraińskim bankiem macierzystym. Dzięki temu jako nasz autoryzowany partner oferują możliwość podpisania umowy z największą grupą w Europie oferującą usługi zbierania, przygotowywania i przechowywania komórek...

Cellaviva

Cellaviva

W 2015 roku FamiCord nawiązał współpracę z Cellavivą - pierwszym bankiem komórek macierzystych w zakresie oszczędności rodzinnych komórek macierzystych w Szwecji.

BioSave

BioSave

Grupa Famicord dzięki pozyskaniu partnera firmę BioSave z Belgradu rozszerzyła zakres swoich usług na terytoria Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Albanii oraz Słowenii.