Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJiŚ)

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (ZSZJiŚ) w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. został poddany kolejnej kontroli, która odbyła się 15-16 listopada 2011. ZSZJiŚ został audytowany na zgodność z wymaganiami Normy ISO 14001:2004.

Podstawowe założenia, na których opierają się działania PBKM w zakresie zarządzania środowiskowego, to identyfikacja aspektów środowiskowych.

PBKM przeanalizował istniejące w spółce aspekty i wynikające z nich cele, zadania i programy środowiskowe. Badanie wyżej wymienionych aspektów odbywa się regularnie i podlegają one przeglądowi i aktualizacji. Jednocześnie procedury planowania, realizacji, monitorowania i działania w obszarach związanych z procesem zarządczym, produkcji, magazynowania, preparatyki, przechowywania, obsługi klienta, zostały zmodyfikowane i rozszerzone o politykę środowiskową.

Certyfikat ISO 14001, to dla PBKM potwierdzenie słuszności i poprawności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z wymaganiami Normy 14001.