Certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej

W maju 2011 roku PBKM otrzymał tytuł Członka Wspierającego Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej. Głównym celem Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej jest działalność publiczna na rzecz ochrony i promocji zdrowia w obszarze medycyny regeneracyjnej, nowej dziedziny z którą wiążemy ogromne nadzieje. Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez współpracę z innymi podmiotami (uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami, organizacjami, organami administracji i państwowej), działalność wydawniczą, edukacyjną, promocyjną oraz informacyjną, organizowanie imprez (zjazdów, sympozjów, szkoleń, konferencji) oraz prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów stowarzyszenia.