Audyt Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Jako jedyny bank w Polsce PBKM przeszedł pozytywnie audyt Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Krajowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Już na początku naszej działalności weryfikowaliśmy naszą usługę w specjalistycznych instytucjach. Wiodące instytucje medyczne pozytywnie oceniły naszą działalność.