Akredytacja Krajowego Centrum Bankowania i Tkanek

PBKM jako pierwszy bank krwi pępowinowej w Polsce przeszedł kontrolę i otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzoną działalność, zgodnie z wytycznymi "Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek komórek i narządów". Pozwolenie Ministra Zdrowia oznacza potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych i jakościowych stawianych przez Ustawę wszystkim podmiotom publicznym i prywatnym.

W 2012 roku Polski Bank Komórek Macierzystych ponownie zdobył akredytację Ministerstwa Zdrowia na przetwarzanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Akredytacja jest ważna na 5 lat.