Akredytacja American Association of Blood Banks (AABB) – jedyny bank w Polsce

Po raz kolejny PBKM uzyskał prestiżową akredytację AABB ( Amercian Association of Blood Banks). Tym samym kolejny raz potwierdzono, że metody, procedury, sprzęt oraz wiedza personelu spełniają najbardziej rygorystyczne standardy ustalone w Stanach Zjednoczonych. Oprócz prestiżu i potwierdzenia jakości usług oferowanych przez PBKM akredytacja daje naszym klientom możliwość przekazania przechowywanej krwi do wiodących ośrodków transplantologicznych na całym świecie.