Akredytacja American Association of Blood Banks (AABB) – Jedyny bank w Polsce

W roku 2015 po raz kolejny Polski Bank Komórek Macierzystych jako jednym z pięciu publicznych i prywatnych banków krwi pępowinowej w całej Europie,  uzyskał akredytację Amercian Association of Blood Banks (AABB). Potwierdza ona, że metody, procedury, sprzęt oraz wiedza personelu spełnia standardy ustalone przez AABB. Standardy te są stworzonym w Stanach Zjednoczonych, a obowiązującymi na całym świecie zbiorem najbardziej rygorystycznych wymogów jakościowych.

Oprócz prestiżu i potwierdzenia jakości usług oferowanych przez PBKM akredytacja daje naszym klientom możliwość przekazania przechowywanej krwi do wiodących ośrodków transplantologicznych na całym świecie.