Rozwiewamy wątpliwości

Interesując się pobraniem krwi pępowinowej i bankowaniem komórek macierzystych możesz spotkać wiele nieprawdziwych informacji. Aby świadomie podjąć decyzję o pobraniu krwi pępowinowej przedstawiamy:

Krew pępowinowa - 6 faktów, które warto znać:

1. Krew pępowinowa to standardowa metoda leczenia

W tym toku obchodzimy 30 rocznicę od pierwszego przeszczepienia krwi pępowinowej (08.10.1988 r.). Komorki macierzyste z krwi pępowinowej znajdują zastosowanie w leczeniu 80 poważnych chorób.  Od tego czasu wykonano ponad 40 000 przeszczepień na całym świecie.

2. Krew pępowinowa ma większe zdolności regeneracyjne od szpiku

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej charakteryzuje mniejsza "dojrzałość" immunologiczna, dzięki czemu ich przeszczepienie powoduje mniej powikłań u biorcy (w przypadku przeszczepienia allogenicznego to mniejsze ryzyko odrzucenia i słabiej wyrażona reakcja "przeszczep przeciwko gospodarzowi").  Komórki z krwi pępowinowej mają dziesięciokrotnie większą zdolność regeneracyjną oraz potrzebują niższej zgodności z biorcą niż szpik kostny. Pełne zestawienie tutaj.

3. Pozyskanie krwi pępowinowej nie wpływa na przebieg porodu

Pobranie krwi z pępowiny następuje dopiero po odpępnieniu dziecka. Decyzję, w którym momencie powinna być przecięta pępowina podejmuje położna i lekarz, mając na uwadze aktualną wiedzę medyczną, informacje na temat przebiegu ciąży i porodu, stanu zdrowia matki i dziecka oraz preferencji stosowanych na oddziale lub zgłoszonych przez matkę.

4. Komórki po zamrożeniu nie tracą swoich właściwości

Doświadczenia przeprowadzone przez japońskich naukowców, potwierdziły, że komórki macierzyste zachowały swoje wyjątkowe zdolności (namnażania się i tworzenia koloni) po 24 latach przechowywania w głębokim zamrożenia (temp. ok. -190°C). Komórki macierzyste w raz z preparatem krioochronnym teoretycznie mogę być przechowywane w takich warunkach nieskończenie długo bez uszczerbku na jakości preparatu.

5. Przeszczepienia krwi pępowinowej wykonujemy również w Polsce

W Polsce terapie komórkami macierzystymi zyskują na popularności. Obecnie 7 ośrodków przeszczepia komórki macierzyste z krwi pępowinowej, a 12 kolejnych komórki macierzyste pozyskane ze sznura pępowiny (wykorzystywane są w medycynie regeneracyjnej). Komórki zabezpieczone w banku rodzinnym umożliwiają szybkie rozpoczęcie leczenia (czas skrócony nawet do 2 miesięcy), ponieważ nie ma konieczności poszukiwania dawcy komórek.

6. Krew pępowinowa wymaga mniejszej zgodności tkankowej niż szpik kostny

Wyniki wielu badań wskazują, że komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej są bardziej pierwotne, mniej ukierunkowane, mają większą dynamikę proliferacyjną w porównaniu z komórkami macierzystymi pozyskiwanymi od dorosłego człowieka ze szpiku lub krwi obwodowej. Zamrożenie tych komórek zapobiega ich starzeniu się i urazom, które mogą wystąpić w komórkach w późniejszych fazach ich życia. Przeważnie nie zawierają one komórek nowotworowych, które powstają w kolejnych latach życia pod wpływem środowiska zewnętrznego. Lista przeszczepień tutaj.

Zapraszamy również do zapoznania się z nasza sekcją FAQ.