Wykorzystania komórek z PBKM

Ostatecznym celem naszej usługi jest wykorzystanie zdeponowanej krwi do leczenia. Dlatego jesteśmy dumni, że mogliśmy ponad 1600 razy pomóc naszym Klientom w trudnych dla nich chwilach przygotowując i przekazując komórki macierzyste do ratujących zdrowie lub życie zabiegów.

Aktualna tabela przeszczepień komórek macierzystych i podań produktów leczniczych przygotowanych przez laboratorium Polskiego Banku Komórek Macierzystych - największego i najbardziej doświadczonego laboratorium zajmującego się komórkami macierzystymi w Europie.

Sortowanie:

Lp. Źródło komórek Wskazanie Obszar medycyny Rok podania Terapia Kraj Wiek biorcy
1 krew pępowinowa talasemia hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 4
2 krew pępowinowa talasemia hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 4
3 krew pępowinowa talasemia hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 9
4 autologiczna krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 3
5 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 3
6 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
7 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
8 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
9 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
10 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
11 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
12 krew pępowinowa wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
13 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
14 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
15 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
16 autologiczna krew pępowinowa mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
17 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4
18 krew pępowinowa talasemia hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 4
19 krew pępowinowa niedobór ligandu CD40 hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 9
20 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 7
21 autologiczna krew pępowinowa autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
22 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Jordan 6
23 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2015 terapia standardowa Poland 4
24 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2014 terapia standardowa Turkey 7
25 krew pępowinowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2013 terapia standardowa Poland poniżej 1
26 krew pępowinowa beta-talasemia, agranulocytoza hematologia 2013 terapia standardowa Turkey 8
27 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
28 krew pępowinowa niedokrwistość aplastyczna hematologia 2013 terapia standardowa Poland 3
29 krew pępowinowa T-ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 5
30 krew pępowinowa talasemia, ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 3
31 krew pępowinowa niedokrwistość, ciężka talasemia hematologia 2012 terapia standardowa Turkey 6
32 krew pępowinowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2012 terapia standardowa Hungary 3
33 krew pępowinowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2011 terapia standardowa Poland 7
34 krew pępowinowa histiocytoza hematologia 2011 terapia standardowa Poland 2
35 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2011 terapia standardowa Poland 5
36 krew pępowinowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2011 terapia standardowa Hungary 2
37 krew pępowinowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2011 terapia standardowa Poland 12
38 krew pępowinowa pre -B ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2010 terapia standardowa Hungary 1
39 krew pępowinowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2009 terapia standardowa Poland 5
40 autologiczna krew pępowinowa niedokrwienie mózgu neurologia 2008 terapia eksperymentalna Poland 1
41 krew pępowinowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2008 terapia standardowa Poland 5
42 krew pępowinowa nerwiak zarodkowy hematologia 2007 terapia standardowa Poland 8
43 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 64
44 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
45 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żótej związane z wiekiem okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 82
46 sznur pępowiny dysfunkcja drogi wzrokowej okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 48
47 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 21
48 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 71
49 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 69
50 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 22
51 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
52 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8
53 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 11
54 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 58
55 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 56
56 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 11
57 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 12
58 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64
59 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
60 sznur pępowiny wiotkość uogólniona neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9
61 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, opóźniony rozwój neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8
62 sznur pępowiny padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
63 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
64 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 57
65 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1
66 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 66
67 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 70
68 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
69 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
70 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1
71 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 61
72 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 37
73 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 50
74 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 23
75 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 69
76 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 18
77 sznur pępowiny zaburzenie mózgu, nie określone neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 10
78 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 85
79 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
80 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
81 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
82 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1
83 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38
84 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
85 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
86 sznur pępowiny zespół Wolffa-Hirschorna neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1
87 sznur pępowiny encefalopatia, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 21
88 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
89 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
90 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
91 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 38
92 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64
93 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 29
94 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44
95 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 42
96 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 44
97 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47
98 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 27
99 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8
100 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
101 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
102 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
103 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
104 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 48
105 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 55
106 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 16
107 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
108 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
109 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
110 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
111 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
112 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
113 sznur pępowiny wiotkość uogólniona neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
114 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 48
115 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
116 sznur pępowiny małogłowie neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 12
117 sznur pępowiny udar neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67
118 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
119 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55
120 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 34
121 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3
122 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3
123 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 11
124 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3
125 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66
126 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8
127 sznur pępowiny brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nie określony neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 10
128 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
129 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
130 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
131 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
132 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
133 sznur pępowiny cukrzyca t. 1 endokrynologia 2018 badania kliniczne Sweden brak danych
134 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 62
135 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 28
136 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
137 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 16
138 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny, zanik nerwów zwrokowych neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
139 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 11
140 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
141 sznur pępowiny padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 13
142 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
143 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 25
144 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64
145 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 67
146 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 47
147 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 39
148 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
149 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 63
150 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 64
151 sznur pępowiny artrogrypoza, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
152 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
153 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 49
154 sznur pępowiny Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek, Wada rozwojowa mózgu - Schizencephalia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 5
155 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3
156 sznur pępowiny udar neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 53
157 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 44
158 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38
159 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 62
160 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67
161 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
162 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
163 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 13
164 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 22
165 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
166 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 75
167 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2018 terapia eksperymentalna Poland brak danych
168 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 66
169 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47
170 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 64
171 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 10
172 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1
173 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9
174 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 70
175 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 40
176 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 31
177 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 60
178 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65
179 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65
180 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 22
181 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8
182 sznur pępowiny przodomózgowie jednokomorowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 12
183 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 25
184 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 80
185 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 35
186 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 54
187 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 76
188 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9
189 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
190 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 80
191 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 27
192 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 4
193 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 75
194 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34
195 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 20
196 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 61
197 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 28
198 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 45
199 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 57
200 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 57
201 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 83
202 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 35
203 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 41
204 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67
205 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
206 sznur pępowiny uszkodzenie bruzdy międzykłykciowej uda kolana prawego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 40
207 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 54
208 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 54
209 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 6
210 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8
211 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
212 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9
213 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 7
214 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 40
215 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 21
216 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 62
217 sznur pępowiny autyzm neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 8
218 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3
219 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 28
220 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 52
221 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 47
222 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 46
223 sznur pępowiny ataksja Friedreicha neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 31
224 sznur pępowiny ataksja Friedreicha neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 27
225 sznur pępowiny udar neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 70
226 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 9
227 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55
228 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żótej związane z wiekiem okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 20
229 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34
230 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44
231 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 30
232 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żótej związane z wiekiem okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 46
233 sznur pępowiny padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 20
234 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 65
235 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 30
236 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38
237 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 46
238 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 14
239 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 38
240 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 51
241 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 50
242 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 59
243 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 47
244 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66
245 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 52
246 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 33
247 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3
248 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 27
249 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 34
250 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 36
251 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 55
252 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 39
253 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 46
254 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 32
255 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 41
256 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 34
257 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 1
258 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 67
259 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 66
260 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 28
261 sznur pępowiny miopatia neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 57
262 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 2
263 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 52
264 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 44
265 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 48
266 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 59
267 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze, padaczka neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 3
268 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2018 terapia eksperymentalna Poland 44
269 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 16
270 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2018 terapia eksperymentalna Poland 61
271 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 36
272 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 25
273 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 31
274 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2018 terapia eksperymentalna Poland 68
275 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71
276 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57
277 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 67
278 sznur pępowiny choroba moyamoya neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17
279 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
280 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
281 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
282 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
283 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48
284 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14
285 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15
286 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
287 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48
288 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66
289 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
290 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
291 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
292 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
293 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45
294 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36
295 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33
296 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
297 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
298 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
299 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54
300 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
301 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
302 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46
303 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 59
304 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43
305 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
306 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46
307 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64
308 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69
309 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
310 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
311 sznur pępowiny autyzm, encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
312 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
313 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52
314 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
315 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17
316 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
317 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65
318 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61
319 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78
320 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29
321 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24
322 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
323 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
324 sznur pępowiny wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
325 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60
326 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35
327 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52
328 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
329 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
330 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28
331 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60
332 sznur pępowiny inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
333 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 85
334 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 66
335 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12
336 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
337 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14
338 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38
339 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24
340 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11
341 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
342 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego, niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42
343 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
344 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
345 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
346 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65
347 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61
348 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12
349 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
350 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
351 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78
352 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44
353 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 22
354 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
355 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
356 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32
357 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
358 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
359 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
360 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
361 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18
362 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11
363 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9
364 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22
365 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43
366 sznur pępowiny stan po zapaleniu rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34
367 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33
368 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 78
369 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30
370 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 77
371 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54
372 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
373 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65
374 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47
375 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
376 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
377 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27
378 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
379 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
380 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
381 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland brak danych
382 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53
383 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 55
384 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
385 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13
386 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
387 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15
388 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
389 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9
390 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
391 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 27
392 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland brak danych
393 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 16
394 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 35
395 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
396 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 53
397 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46
398 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59
399 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 57
400 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62
401 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63
402 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
403 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
404 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
405 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58
406 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25
407 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38
408 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56
409 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
410 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
411 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
412 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
413 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60
414 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 49
415 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59
416 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 68
417 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
418 sznur pępowiny miopatia CFTD, uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
419 sznur pępowiny padaczka, autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
420 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
421 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
422 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31
423 sznur pępowiny choroba Devica neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45
424 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
425 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
426 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
427 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
428 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
429 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
430 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13
431 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
432 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18
433 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 26
434 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12
435 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51
436 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
437 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15
438 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
439 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
440 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 65
441 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 70
442 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51
443 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64
444 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 74
445 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 43
446 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
447 sznur pępowiny dystrofia mięniowa Becker'a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 23
448 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 76
449 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 63
450 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
451 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
452 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
453 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
454 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
455 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
456 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
457 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39
458 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30
459 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
460 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42
461 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33
462 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
463 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
464 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56
465 sznur pępowiny globalne zaburzenia rozwoju neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
466 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna t. I neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41
467 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 54
468 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46
469 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 32
470 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
471 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13
472 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
473 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
474 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
475 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
476 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35
477 sznur pępowiny stan po zapaleniu mózgu neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 19
478 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49
479 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46
480 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
481 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
482 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
483 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
484 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 60
485 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 62
486 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48
487 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31
488 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45
489 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51
490 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24
491 sznur pępowiny choroba Krabbego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
492 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
493 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
494 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
495 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
496 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12
497 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
498 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 33
499 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
500 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31
501 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31
502 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35
503 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 63
504 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 36
505 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 77
506 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
507 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 35
508 sznur pępowiny niedokrwienie w obrębie nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
509 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 66
510 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11
511 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13
512 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52
513 sznur pępowiny zespół IFAP hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
514 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
515 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
516 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
517 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
518 sznur pępowiny wodogłowie, rozmiękanie istoty białej neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 2
519 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 31
520 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34
521 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 45
522 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 27
523 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52
524 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31
525 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
526 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24
527 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 69
528 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 17
529 sznur pępowiny brak zrostu kostnego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 14
530 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9
531 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 15
532 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 6
533 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
534 sznur pępowiny encefalopatia, mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 4
535 sznur pępowiny artrogrypoza neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
536 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
537 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
538 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 48
539 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 40
540 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 61
541 sznur pępowiny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
542 sznur pępowiny wrodzona dysproporcja typu włókien mięśniowych neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
543 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11
544 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 9
545 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26
546 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 11
547 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce, rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 1
548 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 52
549 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 41
550 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
551 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 21
552 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 13
553 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56
554 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 38
555 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47
556 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 64
557 sznur pępowiny jamistość rdzenia kręgowego neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 42
558 sznur pępowiny poprzeczne zapalenie rdzenia neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
559 sznur pępowiny przepuklina mózgowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 5
560 sznur pępowiny padaczka neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 3
561 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28
562 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 22
563 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 59
564 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 18
565 sznur pępowiny delecja w chromosomie 5 pary, niepełnosprawność intelektualna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
566 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 58
567 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 8
568 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 12
569 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30
570 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 42
571 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 39
572 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 51
573 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 39
574 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 43
575 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23
576 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 75
577 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 25
578 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 41
579 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44
580 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 28
581 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 45
582 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 65
583 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 56
584 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 30
585 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 10
586 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 24
587 sznur pępowiny niedowład spastyczny czterokończynowy neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 29
588 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żótej związane z wiekiem okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 33
589 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 31
590 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 23
591 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 52
592 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34
593 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 61
594 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 46
595 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 48
596 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 56
597 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 26
598 sznur pępowiny dystrofia miotoniczna neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
599 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
600 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 49
601 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2017 terapia eksperymentalna Poland 58
602 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2017 terapia eksperymentalna Poland 34
603 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 44
604 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 47
605 sznur pępowiny autyzm neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 7
606 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland brak danych
607 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 71
608 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 37
609 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2017 terapia eksperymentalna Poland 67
610 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
611 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34
612 sznur pępowiny przedwczesne wygaśnięcie czynności jajników ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 23
613 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
614 sznur pępowiny uszkodzenie łąkotki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35
615 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44
616 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38
617 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39
618 sznur pępowiny atrofia endometrium ginekologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37
619 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33
620 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31
621 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15
622 sznur pępowiny dystrofia mięniowa Becker'a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19
623 sznur pępowiny zwyrodnienie chrząstki stawowej kolana ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
624 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 44
625 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61
626 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27
627 sznur pępowiny zaburzenia neurorozwojowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
628 sznur pępowiny zespół móżdżkowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28
629 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
630 sznur pępowiny kurczowe porażenie połowicze neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
631 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
632 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44
633 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
634 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 57
635 sznur pępowiny urazy nerwów rdzeniowych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
636 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17
637 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
638 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16
639 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 33
640 sznur pępowiny krótkowzroczność, nadwzroczność, niezborność, zaburzenia refrakcji i akomodacji, zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37
641 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 37
642 sznur pępowiny rozlane uszkodzenie chrzęstne przedziału przyśrodkowego lewego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50
643 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 70
644 sznur pępowiny encefalopatia padaczkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
645 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
646 sznur pępowiny niemowlęca gangliozydoza typu 1 neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1
647 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland brak danych
648 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
649 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56
650 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48
651 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
652 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18
653 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
654 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56
655 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72
656 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41
657 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
658 sznur pępowiny chondronekroza kłykcia udowego przyśrodkowego prawego stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
659 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68
660 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
661 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13
662 sznur pępowiny alkoholowy zespół płodowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5
663 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20
664 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49
665 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51
666 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41
667 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
668 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 16
669 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
670 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
671 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 15
672 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
673 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 24
674 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9
675 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44
676 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
677 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68
678 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29
679 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1
680 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7
681 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1
682 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
683 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 71
684 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52
685 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65
686 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32
687 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34
688 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24
689 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
690 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20
691 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
692 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland brak danych
693 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
694 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
695 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
696 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
697 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
698 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
699 sznur pępowiny brak danych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
700 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31
701 sznur pępowiny ataksja wrodzona neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
702 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 31
703 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37
704 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 17
705 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 30
706 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34
707 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
708 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
709 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
710 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1
711 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12
712 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12
713 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 5
714 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
715 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13
716 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 68
717 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
718 sznur pępowiny zwyrodnienie plamki żótej związane z wiekiem okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 86
719 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 23
720 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61
721 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49
722 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47
723 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
724 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
725 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 79
726 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
727 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8
728 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 38
729 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
730 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7
731 sznur pępowiny opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7
732 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13
733 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39
734 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
735 sznur pępowiny całościowe opóźnienie rozwoju neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
736 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9
737 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
738 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 1
739 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
740 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
741 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
742 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49
743 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
744 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
745 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12
746 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
747 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62
748 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
749 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
750 sznur pępowiny dystrofia obręczowo-kończynowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22
751 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 50
752 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
753 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9
754 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
755 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48
756 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72
757 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 79
758 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61
759 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45
760 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61
761 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
762 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 32
763 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48
764 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61
765 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
766 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 73
767 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
768 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7
769 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 63
770 sznur pępowiny choroideremia okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 50
771 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49
772 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 41
773 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33
774 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
775 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
776 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 4
777 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
778 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 51
779 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56
780 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62
781 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
782 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
783 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 38
784 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64
785 sznur pępowiny zespół wad wrodzonych neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
786 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64
787 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61
788 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 56
789 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
790 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 72
791 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46
792 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
793 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49
794 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
795 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
796 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 36
797 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
798 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 45
799 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 13
800 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
801 sznur pępowiny zanik nerwu wzrokowego okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
802 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 49
803 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9
804 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 11
805 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
806 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
807 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 42
808 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
809 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 27
810 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 66
811 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
812 sznur pępowiny padaczka neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19
813 sznur pępowiny uraz czaszkowo-mózgowy neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
814 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
815 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18
816 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 47
817 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
818 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 34
819 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
820 sznur pępowiny niedowład czterokończynowy spastyczny ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28
821 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
822 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 52
823 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 61
824 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
825 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 55
826 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 19
827 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 58
828 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 46
829 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
830 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 54
831 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 63
832 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
833 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25
834 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44
835 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
836 sznur pępowiny uszkodzenie chrząstki rzepki ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
837 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39
838 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8
839 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 25
840 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 24
841 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 20
842 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33
843 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 69
844 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 28
845 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 7
846 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 39
847 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 37
848 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33
849 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 29
850 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 8
851 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
852 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 22
853 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 33
854 sznur pępowiny choroba Stargardta okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
855 sznur pępowiny zanik nerwów wzrokowych okulistyka 2016 terapia eksperymentalna Poland 20
856 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 9
857 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12
858 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
859 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
860 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 59
861 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 2
862 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2016 terapia eksperymentalna Poland 65
863 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 6
864 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 14
865 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 3
866 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 12
867 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 53
868 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 35
869 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
870 sznur pępowiny dystrofia mięśniowa Duchenne’a neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 48
871 sznur pępowiny autyzm neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 18
872 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 62
873 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 64
874 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 32
875 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 60
876 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 44
877 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2016 terapia eksperymentalna Poland 10
878 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia, encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8
879 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11
880 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26
881 sznur pępowiny retinopatia barwnikowa okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 34
882 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 16
883 sznur pępowiny przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 54
884 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14
885 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1
886 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 34
887 sznur pępowiny leukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18
888 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65
889 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24
890 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54
891 sznur pępowiny uraz śródczaszkowy neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24
892 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 54
893 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
894 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13
895 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9
896 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 21
897 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 48
898 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6
899 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
900 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8
901 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 46
902 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26
903 sznur pępowiny ciężkie opóźnienie rozwoju neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1
904 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 10
905 sznur pępowiny dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 30
906 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58
907 sznur pępowiny udar neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62
908 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37
909 sznur pępowiny polineuropatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 74
910 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5
911 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 67
912 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 24
913 sznur pępowiny ataksja móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18
914 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2
915 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
916 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 33
917 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 22
918 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 32
919 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 63
920 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4
921 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 6
922 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 4
923 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 27
924 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26
925 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12
926 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51
927 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 62
928 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 45
929 sznur pępowiny jatrogenne uszkodzenie rdzenia kręgowego neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 17
930 sznur pępowiny choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 66
931 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
932 sznur pępowiny neuropatia nerwu wzrokowego okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 15
933 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 44
934 sznur pępowiny rdzeniowy zanik mięśni neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
935 sznur pępowiny ataksja rdzeniowo-móżdżkowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 35
936 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 58
937 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 37
938 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 26
939 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 40
940 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 11
941 sznur pępowiny adrenoleukodystrofia, encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23
942 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2
943 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 18
944 sznur pępowiny encefalopatia pourazowa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 20
945 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
946 sznur pępowiny opóźniony rozwój psychomotoryczny, głuchota neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
947 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 8
948 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 12
949 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5
950 sznur pępowiny uszkodzenie rdzenia kręgowego ortopedia 2015 terapia eksperymentalna Poland 31
951 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 59
952 sznur pępowiny rozszczep kręgosłupa neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 2
953 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 13
954 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7
955 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
956 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7
957 sznur pępowiny encefalopatia neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 14
958 sznur pępowiny ceroidolipofuscynoza neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5
959 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 15
960 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 7
961 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
962 sznur pępowiny ślepota obuoczna okulistyka 2015 terapia eksperymentalna Poland 36
963 sznur pępowiny zespół sztywności odmóżdżeniowej neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 9
964 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 3
965 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 52
966 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 60
967 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 65
968 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 51
969 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 56
970 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
971 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 61
972 sznur pępowiny stwardnienie rozsiane neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 23
973 sznur pępowiny autyzm neurologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 5
974 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2015 terapia eksperymentalna Poland 1
975 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 15
976 sznur pępowiny mózgowe porażenie dziecięce neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 4
977 sznur pępowiny niedotlenienie okołoporodowe, retinopatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland poniżej 1
978 sznur pępowiny dystrofia mięniowa neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
979 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 8
980 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 24
981 sznur pępowiny stwardnienie boczne zanikowe neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 60
982 sznur pępowiny encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 2
983 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 6
984 sznur pępowiny autyzm neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 12
985 sznur pępowiny neuropatia neurologia 2014 terapia eksperymentalna Poland 23
986 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 17
987 sznur pępowiny przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18
988 sznur pępowiny ostra białaczka szpikowa hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3
989 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 3
990 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 2
991 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2013 terapia eksperymentalna Poland 18
992 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 4
993 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 7
994 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2012 terapia eksperymentalna Poland 19
995 sznur pępowiny ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi hematologia 2011 terapia eksperymentalna Poland 17
996 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 17
997 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 32
998 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Austria 8
999 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 7
1000 szpik kostny białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2018 terapia standardowa Argentina 10
1001 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Belgium 41
1002 szpik kostny talasemia major hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 12
1003 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 66
1004 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 3
1005 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa India 27
1006 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 49
1007 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 24
1008 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 70
1009 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa France 2
1010 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 71
1011 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 8
1012 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2018 terapia standardowa USA 2
1013 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Germany 12
1014 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2018 terapia standardowa USA 3
1015 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 1
1016 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Canada 8
1017 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 20
1018 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2018 terapia standardowa USA 1
1019 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 2
1020 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Argentina 14
1021 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 11
1022 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 14
1023 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2018 terapia standardowa Israel 2
1024 szpik kostny chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2018 terapia standardowa Germany 68
1025 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 50
1026 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 19
1027 szpik kostny talasemia major hematologia 2018 terapia standardowa Sweden 14
1028 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 36
1029 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 12
1030 szpik kostny brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Germany 16
1031 szpik kostny brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Spain 48
1032 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Brazil 3
1033 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 67
1034 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy poniżej 1
1035 szpik kostny białaczka bilinealna hematologia 2018 terapia standardowa Belarus 2
1036 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2018 terapia standardowa USA 31
1037 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2018 terapia standardowa Hungary 11
1038 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 3
1039 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Italy 4
1040 szpik kostny pierwotny niedobór odporności, zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 6
1041 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 19
1042 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 7
1043 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Belarus 10
1044 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 8
1045 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 2
1046 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 18
1047 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa India 7
1048 szpik kostny wtórna ostra białaczka szpikowa po mięsaku Ewinga hematologia 2017 terapia standardowa Germany 16
1049 szpik kostny zespół Nijmegen hematologia 2017 terapia standardowa Poland 8
1050 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Norway 2
1051 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 12
1052 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 2
1053 szpik kostny inne połączone niedobory odporności hematologia 2017 terapia standardowa USA 11
1054 szpik kostny szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Canada 50
1055 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 7
1056 szpik kostny białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa Iran 18
1057 szpik kostny zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2017 terapia standardowa Iran 2
1058 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 4
1059 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 14
1060 szpik kostny brak danych hematologia 2017 terapia standardowa France 32
1061 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 9
1062 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 8
1063 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
1064 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 24
1065 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
1066 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 56
1067 szpik kostny przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1068 szpik kostny ostra białaczka megakarioblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 2
1069 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 1
1070 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1071 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
1072 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 10
1073 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Russia 10
1074 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 60
1075 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 68
1076 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 10
1077 szpik kostny talasemia major hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 11
1078 szpik kostny czysta aplazja krwinek czerwonych hematologia 2017 terapia standardowa USA 5
1079 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1080 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 59
1081 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 1
1082 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Austria 3
1083 szpik kostny zespół hyper-IgM hematologia 2017 terapia standardowa Finland 2
1084 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 2
1085 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 21
1086 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 59
1087 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Canada 1
1088 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 9
1089 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 38
1090 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 13
1091 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 1
1092 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 16
1093 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1094 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
1095 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 6
1096 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 14
1097 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 10
1098 szpik kostny białaczka hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
1099 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
1100 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 30
1101 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1102 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Italy 60
1103 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1104 szpik kostny przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
1105 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 22
1106 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 76
1107 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 6
1108 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1109 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Italy 5
1110 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 6
1111 szpik kostny niedokrwistość hematologia 2016 terapia standardowa Germany 16
1112 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 45
1113 szpik kostny wczesnodziecięca białaczka nielimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 3
1114 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 15
1115 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 9
1116 szpik kostny wrodzona niedokrwistość hipoplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 2
1117 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 39
1118 szpik kostny zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 22
1119 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Croatia 33
1120 szpik kostny niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 20
1121 szpik kostny chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Italy 46
1122 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 33
1123 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
1124 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Germany 12
1125 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 1
1126 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 25
1127 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 29
1128 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 5
1129 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 41
1130 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 56
1131 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 67
1132 szpik kostny zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 1
1133 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna / napadowa nocna hemoglobinuria hematologia 2016 terapia standardowa Poland 17
1134 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
1135 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Poland poniżej 1
1136 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 18
1137 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belarus 12
1138 szpik kostny ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 17
1139 szpik kostny zespół Di George’a hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 24
1140 szpik kostny mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 31
1141 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 11
1142 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 4
1143 szpik kostny mukopolisacharydoza, typ I metaboliczne 2016 terapia standardowa United Kingdom 2
1144 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 7
1145 szpik kostny ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 9
1146 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Germany 1
1147 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 7
1148 szpik kostny białaczka bifenotypowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 27
1149 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 14
1150 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
1151 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 6
1152 szpik kostny niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1153 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 55
1154 szpik kostny ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 9
1155 szpik kostny ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 64
1156 szpik kostny brak danych n/a 2016 terapia standardowa Italy 3
1157 szpik kostny T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 4
1158 szpik kostny ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Romania 2
1159 szpik kostny osteopetroza metaboliczne 2016 terapia standardowa Russia 6
1160 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 45
1161 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 74
1162 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Brasil 39
1163 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Germany 27
1164 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Brazil 3
1165 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 58
1166 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Bulgaria 61
1167 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa France 40
1168 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 70
1169 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2018 terapia standardowa France 64
1170 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Russian Federation 33
1171 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 61
1172 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Brazil 71
1173 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 55
1174 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 72
1175 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Hungary 42
1176 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Canada 58
1177 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Germany 38
1178 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Germany 63
1179 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 63
1180 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Belgium 32
1181 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Germany 56
1182 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Argentina 1
1183 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa Germany 57
1184 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 62
1185 krew obwodowa chłoniak blastyczny z komórek NK hematologia 2018 terapia standardowa Germany 65
1186 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa France 42
1187 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Belgium 70
1188 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 3
1189 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa France 70
1190 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa Italy 55
1191 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 8
1192 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 54
1193 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 33
1194 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2018 terapia standardowa Poland 54
1195 krew obwodowa brak danych hematologia 2018 terapia standardowa Poland 69
1196 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 35
1197 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 57
1198 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 27
1199 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 66
1200 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 52
1201 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Lithuania 39
1202 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 20
1203 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 67
1204 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 68
1205 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 73
1206 krew obwodowa ciężki złożony niedobór odporności hematologia 2018 terapia standardowa Turkey 9
1207 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 67
1208 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 33
1209 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 60
1210 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 60
1211 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Croatia 59
1212 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 65
1213 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny, ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 74
1214 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa UK 37
1215 krew obwodowa białaczka hematologia 2018 terapia standardowa Germany 34
1216 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 66
1217 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Belgium 68
1218 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 28
1219 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 49
1220 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2018 terapia standardowa USA 9
1221 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 63
1222 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa USA 31
1223 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa Germany 17
1224 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Sweden 60
1225 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Sweden 56
1226 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa France 25
1227 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 39
1228 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 71
1229 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 60
1230 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa USA 70
1231 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Switzerland 50
1232 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Canada 23
1233 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa USA 69
1234 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Germany 77
1235 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 58
1236 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 8
1237 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 38
1238 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 64
1239 krew obwodowa pierwotna mielofibroza, wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 53
1240 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 50
1241 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 76
1242 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 46
1243 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 61
1244 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa USA 57
1245 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 64
1246 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Slovenia 54
1247 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 22
1248 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 67
1249 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 54
1250 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 8
1251 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 62
1252 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 68
1253 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 13
1254 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 41
1255 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Italy 62
1256 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 64
1257 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 47
1258 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 50
1259 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1260 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 64
1261 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 51
1262 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1263 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Poland 59
1264 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 72
1265 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 54
1266 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 56
1267 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa Netherlands 67
1268 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 42
1269 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 71
1270 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 30
1271 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Italy 67
1272 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 45
1273 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 45
1274 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 61
1275 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa France 33
1276 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa France 50
1277 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 72
1278 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Germany 60
1279 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Spain 34
1280 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 38
1281 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w pierwszej pełnej remisji hematologia 2018 terapia standardowa Germany 61
1282 krew obwodowa wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 58
1283 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa France 46
1284 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Poland 48
1285 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Italy 65
1286 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2018 terapia standardowa Poland 57
1287 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Poland 66
1288 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2018 terapia standardowa Poland 23
1289 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 46
1290 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa USA 63
1291 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2018 terapia standardowa Lithuania 56
1292 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 7
1293 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2018 terapia standardowa Germany 18
1294 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2018 terapia standardowa USA 74
1295 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 42
1296 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2018 terapia standardowa United Kingdom 29
1297 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2018 terapia standardowa Netherlands 49
1298 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Canada 59
1299 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa Germany 35
1300 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2018 terapia standardowa USA 26
1301 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 13
1302 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1303 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 68
1304 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 8
1305 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 37
1306 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 26
1307 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 10
1308 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1309 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1310 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny w niedokrwistośći Fanconiego hematologia 2017 terapia standardowa Italy 23
1311 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1312 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2017 terapia standardowa USA 25
1313 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1314 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 24
1315 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1316 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 72
1317 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1318 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 57
1319 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1320 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1321 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1322 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 40
1323 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 22
1324 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1325 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1326 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
1327 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
1328 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 61
1329 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
1330 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 72
1331 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1332 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1333 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 55
1334 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1335 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 46
1336 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 26
1337 krew obwodowa wtórna ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Austria 24
1338 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Russia 16
1339 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 6
1340 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
1341 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Israel 37
1342 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1343 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 59
1344 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
1345 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1346 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1347 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 65
1348 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
1349 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1350 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 66
1351 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 1
1352 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 69
1353 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1354 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 66
1355 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 52
1356 krew obwodowa nowotwór blastyczny z plazmacytoidnych komórek dendrytycznych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1357 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 47
1358 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1359 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 24
1360 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
1361 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 71
1362 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1363 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 21
1364 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 7
1365 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1366 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1367 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 43
1368 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 56
1369 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1370 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 69
1371 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 72
1372 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 36
1373 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Spain 28
1374 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Greece 28
1375 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 17
1376 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 16
1377 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1378 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 63
1379 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
1380 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1381 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 59
1382 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1383 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1384 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 46
1385 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 62
1386 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 56
1387 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1388 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1389 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 58
1390 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 53
1391 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 40
1392 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 61
1393 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 54
1394 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Italy 57
1395 krew obwodowa inne nowotwory złośliwe hematologia 2017 terapia standardowa France 59
1396 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 53
1397 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1398 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 32
1399 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 22
1400 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1401 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 27
1402 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1403 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1404 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 64
1405 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 31
1406 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 57
1407 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 30
1408 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 74
1409 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1410 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1411 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 70
1412 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1413 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 35
1414 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1415 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1416 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1417 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 2
1418 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1419 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 49
1420 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 41
1421 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1422 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 76
1423 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 68
1424 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 55
1425 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 25
1426 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 58
1427 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1428 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 42
1429 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 4
1430 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Israel 11
1431 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Amsterdam 69
1432 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1433 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1434 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 67
1435 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 19
1436 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1437 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1438 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1439 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 67
1440 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 58
1441 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1442 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1443 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 39
1444 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2017 terapia standardowa Russia 4
1445 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1446 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 63
1447 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Kanada 32
1448 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1449 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1450 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Poland 36
1451 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 32
1452 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1453 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 38
1454 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 49
1455 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 60
1456 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 51
1457 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 54
1458 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 58
1459 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Russia 36
1460 krew obwodowa przewlekła choroba ziarniniakowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 4
1461 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1462 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1463 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 12
1464 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 63
1465 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1466 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Finland 46
1467 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 35
1468 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 54
1469 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 23
1470 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1471 krew obwodowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 38
1472 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 54
1473 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 39
1474 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1475 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 64
1476 krew obwodowa inne mielofibrozy hematologia 2017 terapia standardowa USA 71
1477 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 35
1478 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1479 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Canada 63
1480 krew obwodowa chłoniak hematologia 2017 terapia standardowa South Africa 42
1481 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa z zespołem mielodysplastycznym hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1482 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 62
1483 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 55
1484 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 53
1485 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 48
1486 krew obwodowa ciężka niedokrwistość tarczowatokrwinkowa hematologia 2017 terapia standardowa India 4
1487 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 67
1488 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 67
1489 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1490 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 62
1491 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 55
1492 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 59
1493 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 52
1494 krew obwodowa nowotwór mieloproliferacyjny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 7
1495 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 68
1496 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 34
1497 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 70
1498 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Estonia 67
1499 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 30
1500 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 51
1501 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 69
1502 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Switzerland 75
1503 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 65
1504 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Canada 56
1505 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 55
1506 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1507 krew obwodowa osteopetroza hematologia 2017 terapia standardowa Israel 3
1508 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 47
1509 krew obwodowa B-komórkowa przewlekła białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Germany 48
1510 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 65
1511 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1512 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 64
1513 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 33
1514 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 67
1515 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 53
1516 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Australia 60
1517 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1518 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 42
1519 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 75
1520 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 32
1521 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 54
1522 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 58
1523 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Canada 57
1524 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Germany 50
1525 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa USA 62
1526 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 23
1527 krew obwodowa brak danych hematologia 2017 terapia standardowa Poland 39
1528 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 55
1529 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 46
1530 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 71
1531 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 64
1532 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 65
1533 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 45
1534 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 19
1535 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Norway 57
1536 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Brazil 12
1537 krew obwodowa hemofagocytoza hematologia 2017 terapia standardowa USA 52
1538 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 45
1539 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Lithuania 59
1540 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 56
1541 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1542 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Sweden 63
1543 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 61
1544 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 75
1545 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Netherlands 66
1546 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1547 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 46
1548 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa USA 44
1549 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Germany 66
1550 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Croatia 64
1551 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Spain 20
1552 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1553 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa Italy 47
1554 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa France 56
1555 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1556 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa France 43
1557 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Germany 47
1558 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 53
1559 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Russia 32
1560 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2017 terapia standardowa Belgium 57
1561 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Slovakia 64
1562 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 75
1563 krew obwodowa histiocytoza komórek Langerhansa hematologia 2017 terapia standardowa Czech Republic 2
1564 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Poland 54
1565 krew obwodowa brak danych n/a 2017 terapia standardowa France 39
1566 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Hungary 47
1567 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Denmark 63
1568 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Austria 54
1569 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Italy 48
1570 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa USA 56
1571 krew obwodowa chłoniak rozlany z dużych komórek B hematologia 2017 terapia standardowa Germany 61
1572 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2017 terapia standardowa Spain 63
1573 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa France 65
1574 krew obwodowa pospolity zmienny niedobór odporności, nawrót zespołu hemofagocytarnego hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1575 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2017 terapia standardowa USA 63
1576 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 3
1577 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Iran 17
1578 krew obwodowa choroba Niemanna-Picka hematologia 2017 terapia standardowa Poland 2
1579 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 14
1580 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa Turkey 29
1581 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa France 68
1582 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa Poland 43
1583 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny z kryzą blastyczną hematologia 2017 terapia standardowa Germany 29
1584 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 51
1585 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2017 terapia standardowa USA 24
1586 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2017 terapia standardowa Poland 60
1587 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2017 terapia standardowa Germany 44
1588 krew obwodowa mukopolisacharydoza, typ I hematologia 2017 terapia standardowa United Kingdom 2
1589 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1590 krew obwodowa ciężka niedokrwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Russia 18
1591 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 35
1592 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa USA 69
1593 krew obwodowa T-komórkowa białaczka prolimfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 61
1594 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 19
1595 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 63
1596 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1597 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1598 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Canada 47
1599 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 47
1600 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 54
1601 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 50
1602 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 21
1603 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 39
1604 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa w podtypie M2/M4 hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1605 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka hematologia 2016 terapia standardowa Poland 5
1606 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 58
1607 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 33
1608 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 30
1609 krew obwodowa chłoniak złożony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 51
1610 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 55
1611 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1612 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 32
1613 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1614 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Russia 44
1615 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 37
1616 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 15
1617 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 40
1618 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Greece 9
1619 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 24
1620 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1621 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 56
1622 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1623 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1624 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1625 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Poland 58
1626 krew obwodowa B-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 44
1627 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1628 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 20
1629 krew obwodowa chłoniak nieziarniczy hematologia 2016 terapia standardowa Russia 38
1630 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 66
1631 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1632 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 46
1633 krew obwodowa SAA - amyloidoza ze złogami białka hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 45
1634 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 59
1635 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Portugal 41
1636 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1637 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1638 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa New Zealand 59
1639 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 61
1640 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 39
1641 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 38
1642 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 9
1643 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 30
1644 krew obwodowa białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Italy 33
1645 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 53
1646 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 65
1647 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 28
1648 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 51
1649 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1650 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 60
1651 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Brazil 37
1652 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 20
1653 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland 67
1654 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Austria 41
1655 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 60
1656 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 44
1657 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 63
1658 krew obwodowa zespół mieloproliferacyjny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 52
1659 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Serbia 21
1660 krew obwodowa białaczka hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 53
1661 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Turkey 4
1662 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Finland 53
1663 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Italy 52
1664 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Spain 15
1665 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Denmark 68
1666 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1667 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 36
1668 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Switzerland poniżej 1
1669 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 66
1670 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 65
1671 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny - cytopenia oporna na leczenie z wieloliniową dysplazją hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 32
1672 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 59
1673 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 68
1674 krew obwodowa T-komórkowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 19
1675 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1676 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 55
1677 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1678 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 61
1679 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 48
1680 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Netherlands 38
1681 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 18
1682 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 46
1683 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 65
1684 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 38
1685 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1686 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 37
1687 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Israel 63
1688 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Turkey 55
1689 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 30
1690 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Germany 27
1691 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1692 krew obwodowa przewlekła białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1693 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 23
1694 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Spain 38
1695 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 58
1696 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 51
1697 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 69
1698 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1699 krew obwodowa pierwotny niedobór odporności hematologia 2016 terapia standardowa Russia 5
1700 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 51
1701 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 20
1702 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 46
1703 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 62
1704 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Spain 58
1705 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Poland 51
1706 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 72
1707 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 35
1708 krew obwodowa dyskrazja plazmocytowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1709 krew obwodowa niedokrwistość Fanconiego hematologia 2016 terapia standardowa Estonia 7
1710 krew obwodowa szpiczak mnogi hematologia 2016 terapia standardowa Germany 63
1711 krew obwodowa przewlekła białaczka mielomonocytowa, choroba resztkowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 50
1712 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 52
1713 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 38
1714 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 56
1715 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Hungary 57
1716 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Canada 13
1717 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa France 24
1718 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 37
1719 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 18
1720 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Lithuania 15
1721 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa France 67
1722 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 47
1723 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 62
1724 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1725 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa France 59
1726 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 17
1727 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Ireland 47
1728 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 67
1729 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Australia 61
1730 krew obwodowa mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Israel 72
1731 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 73
1732 krew obwodowa niedkorwistość aplastyczna hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 23
1733 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 59
1734 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 43
1735 krew obwodowa chłoniak T-komórkowy, bliżej nieokreślony hematologia 2016 terapia standardowa Germany 55
1736 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1737 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1738 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 32
1739 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Sweden 58
1740 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1741 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 40
1742 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 62
1743 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Belgium 46
1744 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 8
1745 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 13
1746 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 42
1747 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 64
1748 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1749 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 49
1750 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 32
1751 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 56
1752 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 29
1753 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 46
1754 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Germany 71
1755 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Belgium 30
1756 krew obwodowa zespół Wiskotta-Aldricha hematologia 2016 terapia standardowa Poland 1
1757 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 1
1758 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 35
1759 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 28
1760 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Italy 31
1761 krew obwodowa adrenoleukodystrofia metaboliczne 2016 terapia standardowa Poland 1
1762 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1763 krew obwodowa pierwotna mielofibroza hematologia 2016 terapia standardowa Germany 50
1764 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 54
1765 krew obwodowa białaczka T komórkowa/chłoniak hematologia 2016 terapia standardowa Canada 31
1766 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Czech Republic 54
1767 krew obwodowa ziarnica złośliwa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 31
1768 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 64
1769 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Columbia 43
1770 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 69
1771 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Germany 66
1772 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Sweden 61
1773 krew obwodowa choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X hematologia 2016 terapia standardowa Russia 12
1774 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Poland 18
1775 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Poland 43
1776 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Netherlands 70
1777 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa France 40
1778 krew obwodowa przewlekła białaczka limfocytowa hematologia 2016 terapia standardowa Slovakia 52
1779 krew obwodowa brak danych n/a 2016 terapia standardowa Czech Republic 45
1780 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa Australia 62
1781 krew obwodowa zespół mielodysplastyczny hematologia 2016 terapia standardowa Austria 60
1782 krew obwodowa ostra białaczka limfoblastyczna hematologia 2016 terapia standardowa Poland 56
1783 krew obwodowa ostra białaczka szpikowa hematologia 2016 terapia standardowa United Kingdom 58
{{$index+1}} {{item.source}} {{item.indication}} {{item.area}} {{item.year}} {{item.therapy}} {{item.country}} {{item.age | number}}

Aktualizacja: 30.06.2018