Gdzie wykorzystuje się komórki macierzyste

Po raz pierwszy na świecie z sukcesem użyto komórek z krwi pępowinowej w 1988 roku we Francji. Kilkanaście lat później ta metoda była stosowana w Polsce. W 2007 roku po raz pierwszy użyto krwi z PBKM. Do 2015 roku na całym świecie ponad 40 000 razy przeszczepiono komórki macierzyste z krwi pępowinowej ratując życie bądź zdrowie.

Przeszczepianie komórek macierzystych z krwi pępowinowej to naturalna konsekwencja przeszczepiania szpiku. Dzięki przewagom komórek z krwi pępowinowej nad szpikiem coraz częściej to one są wykorzystywane w ratowaniu życia. Podobnie jak przy szpiku krew pępowinową stosujemy do przeszczepień autologicznych (dla dziecka od którego pochodzi krew pępowinowa) lub allogeniczne (dla innej osoby – np. rodzeństwa). W przypadku krwi pępowinowej przeszczepienia dla rodzeństwa są obecnie częstsze niż przeszczepienia autologiczne. W przypadku komórek macierzystych ze szpiku stanowią one około 60%  wszystkich wykonywanych przeszczepień.

Pierwsze, skuteczne i dobrze udokumentowane przeszczepienie rodzinnej krwi pępowinowej zostało wykonane w 1988 roku z inicjatywy lekarzy amerykańskich – Hala Broxmeyera i Joanny Kurtzberg w paryskiej klinice prof. E Gluckman. Biorcą przeszczepu był mieszkający w USA, chłopiec chory na wrodzoną niedokrwistość Fanconiego, któremu przeszczepiono krew pępowinową nowonarodzonej siostry.

Obecnie medycyna idzie do przodu, a lista schorzeń, gdzie przeszczepienie komórek macierzystych terapeutycznym standardem stale rośnie.

Komórki macierzyste wykorzystuje się przeszczepiając je pacjentowi. Takie komórki odbudowują zniszczone tkanki (w białaczkach jest to nieprawidłowy szpik kostny) i w ten sposób ratują życie. Takie zabiegi wykonuje się także w Polsce (ok. 1000 rocznie) u dzieci i dorosłych.

Dlaczego warto bankować krew pępowinową?

Czytaj więcej

Chcesz porozmawiać o wykorzystaniu komórek macierzystych?

Zostaw numer

Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.