Opinie lekarzy

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

Prof. dr hab.n.med Krzysztof Kałwak Specjalizacja: immunologia, onkologia, transplantologia i pediatra, pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i. Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu

„Warto rozważyć pobranie krwi pępowinowej. Rodzice powinni tu korzystać z obiektywnych, sprawdzonych informacji dotyczących pobrania, przechowywania i możliwości wykorzystania tej krwi. Na chwilę obecną krew pępowinowa ma zastosowanie w chorobach metabolicznych, niedoborach odporności, defektach hematopoezy i nowotworach układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem medycyny może mieć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej- np. kardiologii czy neurologii min. w uszkodzeniach centralnego systemu nerwowego o charakterze hipoksemicznym czy niedokrwiennym"

prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

Prof. dr hab.n.med Krzysztof Kałwak Specjalizacja: immunologia, onkologia, transplantologia i pediatra, pracuje w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i. Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu

„Warto rozważyć pobranie krwi pępowinowej. Rodzice powinni tu korzystać z obiektywnych, sprawdzonych informacji dotyczących pobrania, przechowywania i możliwości wykorzystania tej krwi. Na chwilę obecną krew pępowinowa ma zastosowanie w chorobach metabolicznych, niedoborach odporności, defektach hematopoezy i nowotworach układu krwiotwórczego. Wraz z rozwojem medycyny może mieć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej- np. kardiologii czy neurologii min. w uszkodzeniach centralnego systemu nerwowego o charakterze hipoksemicznym czy niedokrwiennym"

Mirosław Wielgoś

Prof. dr hab. n. med Mirosław Wielgoś Specjalizacja: ginekologia i położnictwo. Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM w Warszawie

„Idea pozyskiwania komórek macierzystych z krwi pępowinowej posiada co najmniej tylu zwolenników, co przeciwników i wciąż stanowi kontrowersyjny temat. Stale jednak pojawiają się nowe doniesienia na temat klinicznego wykorzystania komórek macierzystych, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy inne metody zawodzą lub są niedostępne. Niezależnie od tych niewątpliwych, aczkolwiek wciąż jednostkowych sukcesów, uważam, że prawdziwe możliwości wykorzystania komórek macierzystych znajdują się nadal przed nami. Dlatego też, mając na względzie burzliwy rozwój techniki i nauk medycznych, patrząc z nadzieją w przyszłość, podchodzę niezwykle...

Mirosław Wielgoś

Prof. dr hab. n. med Mirosław Wielgoś Specjalizacja: ginekologia i położnictwo. Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM w Warszawie

„Idea pozyskiwania komórek macierzystych z krwi pępowinowej posiada co najmniej tylu zwolenników, co przeciwników i wciąż stanowi kontrowersyjny temat. Stale jednak pojawiają się nowe doniesienia na temat klinicznego wykorzystania komórek macierzystych, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy inne metody zawodzą lub są niedostępne. Niezależnie od tych niewątpliwych, aczkolwiek wciąż jednostkowych sukcesów, uważam, że prawdziwe możliwości wykorzystania komórek macierzystych znajdują się nadal przed nami. Dlatego też, mając na względzie burzliwy rozwój techniki i nauk medycznych, patrząc z nadzieją w przyszłość, podchodzę niezwykle przychylnie do zagadnień bankowania krwi pępowinowej, a działalność Polskiego Banku Komórek Macierzystych oceniam bardzo pozytywnie”

Magdalena Łętowska

Prof. dr hab. n. med Magdalena Łętowska Specjalizacja: transfuzjologia kliniczna, choroby wewnętrzne. Kierownik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

„Jako doświadczony lekarz wiem, że komórki macierzyste są zabezpieczeniem przyszłego zdrowia moich wnucząt. Decyzja o bankowaniu krwi pępowinowej była dla mnie czymś naturalnym.""Krew pępowinowa, a szczególnie frakcja komórek macierzystych, jest wyjątkowo unikalnym materiałem biologicznym, który znalazł swoje szerokie zastosowanie w medycynie od zaledwie 28 lat Podstawową zaletą komórek z krwi pępowinowej jest ich zdolność do różnicowania się w kierunku wszystkich linii komórkowych krwi. Znajduje to swoje zastosowanie w leczeniu nowotworowych i nienowotworowych schorzeń układu krwiotwórczego, innych nowotworów, zaburzeń układu odpornościowego...

Magdalena Łętowska

Prof. dr hab. n. med Magdalena Łętowska Specjalizacja: transfuzjologia kliniczna, choroby wewnętrzne. Kierownik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

„Jako doświadczony lekarz wiem, że komórki macierzyste są zabezpieczeniem przyszłego zdrowia moich wnucząt. Decyzja o bankowaniu krwi pępowinowej była dla mnie czymś naturalnym.""Krew pępowinowa, a szczególnie frakcja komórek macierzystych, jest wyjątkowo unikalnym materiałem biologicznym, który znalazł swoje szerokie zastosowanie w medycynie od zaledwie 28 lat Podstawową zaletą komórek z krwi pępowinowej jest ich zdolność do różnicowania się w kierunku wszystkich linii komórkowych krwi.  Znajduje to swoje zastosowanie w leczeniu  nowotworowych i nienowotworowych schorzeń układu krwiotwórczego, innych nowotworów, zaburzeń układu odpornościowego i niektórych zaburzeń genetycznych,W odróżnieniu od innych źródeł krwiotwórczych komórek macierzystych, takich jak szpik kostny czy krew obwodowa, komórki krwi pępowinowej, często określane mianem „naiwnych”, są immunologicznie niedojrzale. Jest to jedna z ich podstawowych zalet. Dzięki temu można je przeszczepiać pacjentom o większym stopniu niezgodności tkankowej z dawcą niż w przypadku komórek pochodzących ze szpiku czy krwi obwodowej (...)"

Romuald Debski

Prof. dr hab. n. med Romuald Dębski Specjalizacja: ginekologia i położnictwo, endokrynologia. Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie

„Bo mam nadzieję, że się nie przyda, ale wolę być zabezpieczony.”

Romuald Debski

Prof. dr hab. n. med Romuald Dębski Specjalizacja: ginekologia i położnictwo, endokrynologia. Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie

„Bo mam nadzieję, że się nie przyda, ale wolę być zabezpieczony.”

Dr n. med Mirosław Janowski

Dr n. med Mirosław Janowski Specjalizacja: neurochirurgia. Klinika Akademii Medycznej w Warszawie, Zakład Neurobiologii Naprawczej Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

„Zdecydowałem się na przechowywanie krwi pępowinowej ponieważ jest ona unikalnym źródłem "młodziutkich" komórek macierzystych, a ciągły postęp w tej dziedzinie badań pozwala mieć nadzieję na szerokie zastosowanie komórek macierzystych nie tylko w terapii nowotworów krwi, ale w całej onkologii oraz wyłaniającej się obecnie medycynie regeneracyjnej”

Dr n. med Mirosław Janowski

Dr n. med Mirosław Janowski Specjalizacja: neurochirurgia. Klinika Akademii Medycznej w Warszawie, Zakład Neurobiologii Naprawczej Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

„Zdecydowałem się na przechowywanie krwi pępowinowej ponieważ jest ona unikalnym źródłem "młodziutkich" komórek macierzystych, a ciągły postęp w tej dziedzinie badań pozwala mieć nadzieję na szerokie zastosowanie komórek macierzystych nie tylko w terapii nowotworów krwi, ale w całej onkologii oraz wyłaniającej się obecnie medycynie regeneracyjnej”

Henryk Wiktor

Prof. dr hab. n. med Henryk Wiktor Specjalizacja: ginekologia i położnictwo. Ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

„Wykorzystujmy te elementy nowej wiedzy medycznej, które mogą dobrze służyć człowiekowi. Dlatego zdecydowałem się zabezpieczyć krew pępowinową mojej wnuczki.”

Henryk Wiktor

Prof. dr hab. n. med Henryk Wiktor Specjalizacja: ginekologia i położnictwo. Ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

„Wykorzystujmy te elementy nowej wiedzy medycznej, które mogą dobrze służyć człowiekowi. Dlatego zdecydowałem się zabezpieczyć krew pępowinową mojej wnuczki.”

Andrzej Szewczuj

Lek.med Andrzej Szewczuk Specjalizacja: ginekologia, położnictwo. Ordynator w Szpitalu Polskiego Centrum Zdrowia w Środzie Śląskiej

"Zabezpieczyłem krew pępowinową swojej córki w PBKM, bo życie przynosi niespodzianki, także te niechciane. Zdeponowanie komórek to jak polisa, dobrze mieć, lepiej nigdy nie potrzebować"

Andrzej Szewczuj

Lek.med Andrzej Szewczuk Specjalizacja: ginekologia, położnictwo. Ordynator w Szpitalu Polskiego Centrum Zdrowia w Środzie Śląskiej

"Zabezpieczyłem krew pępowinową swojej córki w PBKM, bo życie przynosi niespodzianki, także te niechciane.  Zdeponowanie komórek to jak polisa, dobrze mieć, lepiej nigdy nie potrzebować"

Marcin Drygalski

Dr n. med Marcin Drygalski Specjalizacja: ortopedia. Pracuje w Centrum Medyczne Klara w Częstochowie

„W swojej pracy leczę chorych używając komórek macierzystych. Z tego powodu zadbałem też o przyszłość mojego dziecka"

Marcin Drygalski

Dr n. med Marcin Drygalski Specjalizacja: ortopedia. Pracuje w Centrum Medyczne Klara w Częstochowie

„W swojej pracy leczę chorych używając komórek macierzystych. Z tego powodu zadbałem też o przyszłość mojego dziecka"

Aleksandra Mazepus

Lek.med Aleksandra Mazepus Specjalizacja: pediatria. Pracuje w NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne

„Medycyna daje nam szanse, której nie chcę sama odbierać swojemu dziecku ani nikomu innemu, komu mogłaby przydać się krew pępowinowa”

Aleksandra Mazepus

Lek.med Aleksandra Mazepus Specjalizacja: pediatria. Pracuje w NZOZ Pabianickie Centrum Medyczne

„Medycyna daje nam szanse, której nie chcę sama odbierać swojemu dziecku ani nikomu innemu, komu mogłaby przydać się krew pępowinowa”

Magdalena Małek

Dr n. med Magdalena Małek Specjalizacja: hematologia, choroby wewnętrzne. Pracuje w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej w Lublinie

„W czasie codziennej pracy stykam się z chorymi, dla których przeszczep Komórek macierzystych stanowi największą szansę na wyleczenie. Nie mogłam nie wykorzystać możliwości pobrania komórek macierzystych z krwi pępowinowej mojego dziecka, ponieważ uważam, że wobec ogromnego postępu medycyny jest to dobre zabezpieczenie na przyszłość. Wybrałam Polski Bank Komórek Macierzystych z polecenia moich znajomych"

Magdalena Małek

Dr n. med Magdalena Małek Specjalizacja: hematologia, choroby wewnętrzne. Pracuje w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej w Lublinie

„W czasie codziennej pracy stykam się z chorymi, dla których przeszczep Komórek macierzystych stanowi największą szansę na wyleczenie. Nie mogłam nie wykorzystać możliwości pobrania komórek macierzystych z krwi pępowinowej mojego dziecka, ponieważ uważam, że wobec ogromnego postępu medycyny jest to dobre zabezpieczenie na przyszłość. Wybrałam Polski Bank Komórek Macierzystych z polecenia moich znajomych"

Andrzej Ostaszewski

Lek.med Andrzej Ostaszewski Specjalizacja: anastezjologia. Pracuje w NZOZ „IATROS” w Warszawie

„Wierzę że komórki macierzyste to przyszłość medycyny. Zdecydowałem się na wybór PBKM ze względu na najwyższą, potwierdzoną audytami, jakość procesu preparatyki krwi pępowinowej.”

Andrzej Ostaszewski

Lek.med Andrzej Ostaszewski Specjalizacja: anastezjologia. Pracuje w NZOZ „IATROS” w Warszawie

„Wierzę że komórki macierzyste to przyszłość medycyny. Zdecydowałem się na wybór PBKM ze względu na najwyższą, potwierdzoną audytami, jakość procesu preparatyki krwi pępowinowej.”

Jacek Pudełek

Dr n med Jacek Pudełek Specjalizacja: radioterapia onkologiczna. Pracuje w Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie, Klinika Ginekologii Onkologicznej

„Medycyna jest nauką ciągle rozwijającą się. Już dziś krew pępowinową wykorzystuje się w leczeniu wielu chorób. Jestem przekonany, że liczba jej zastosowań będzie rosła z roku na rok. Moim zdaniem PBKM gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo przechowywania krwi pępowinowej mojego dziecka.”

Jacek Pudełek

Dr n med Jacek Pudełek Specjalizacja: radioterapia onkologiczna. Pracuje w Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Krakowie, Klinika Ginekologii Onkologicznej

„Medycyna jest nauką ciągle rozwijającą się. Już dziś krew pępowinową wykorzystuje się w leczeniu wielu chorób. Jestem przekonany, że liczba jej zastosowań będzie rosła z roku na rok. Moim zdaniem PBKM gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo przechowywania krwi pępowinowej mojego dziecka.”

Magdalena Grotowska Duch

Dr n. med Magdalena Grotowska- Duch Specjalizacja: stomatologia

Jestem lekarzem, więc tematyka komórek macierzystych oraz możliwość ich wykorzystania nie jest mi obca. Decyzja o zdeponowaniu krwi pępowinowej mojego dziecka była dla mnie oczywista i nie wyobrażam sobie ,że jako świadoma matka i lekarka mogłabym postąpić inaczej. Rozwój medycyny , a co ta tym idzie dziedziny zajmującej się komórkami macierzystymi jest ekspansywny i daje już ogromne możliwości ,natomiast odkrycie wszystkich zastosowań jest jeszcze przez nami. Stworzenie przez PBKM szansy deponowania krwi „Pro publico bono” oraz współpraca z bankami za...

Magdalena Grotowska Duch

Dr n. med Magdalena Grotowska- Duch Specjalizacja: stomatologia

Jestem lekarzem, więc tematyka komórek macierzystych oraz możliwość ich wykorzystania nie jest mi obca. Decyzja o zdeponowaniu krwi pępowinowej mojego dziecka była dla mnie oczywista i nie wyobrażam sobie ,że jako świadoma matka i lekarka mogłabym postąpić inaczej. Rozwój medycyny , a co ta tym idzie dziedziny zajmującej się komórkami macierzystymi jest ekspansywny i daje już ogromne możliwości ,natomiast odkrycie wszystkich zastosowań jest jeszcze przez nami. Stworzenie przez PBKM szansy deponowania krwi „Pro publico bono”  oraz współpraca z bankami za granicą powoduje ,że jest on wiodącym i godnym zaufania Bankiem na rynku Polskim. Wszystkie te czynniki oraz fachowa i rzetelna praca konsultantki skłoniły mnie do skorzystania z usług PBKM.

Manuela Las Jankowska

Dr n. med Manuela Las - Jankowska Specjalizacja: onkologia. Pracuje w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

"Na pobranie krwi pępowinowej, celem izolacji i przechowania komórek macierzystych od naszego pierwszego dziecka, zdecydowaliśmy się, ponieważ: - metoda ta jest bezbolesna dla dziecka i matki- można skorzystać z komórek macierzystych w każdym momencie- perspektywy rozwoju nauki pozwalają mieć nadzieję, że komórki macierzyste w przyszłości będą wykorzystywane nie tylko w chorobach nowotworowych- niczego nie tracimy, a jedynie istnieje szansa, że możemy zyskać coś w przyszłości, jeżeli zaistnieje taka potrzeba- na co dzień w pracy zmagamy się z chorymi na nowotwory...

Manuela Las Jankowska

Dr n. med Manuela Las - Jankowska Specjalizacja: onkologia. Pracuje w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

"Na pobranie krwi pępowinowej, celem izolacji i przechowania komórek macierzystych od naszego pierwszego dziecka, zdecydowaliśmy się, ponieważ: - metoda ta jest bezbolesna dla dziecka i matki- można skorzystać z komórek macierzystych w każdym momencie- perspektywy rozwoju nauki pozwalają mieć nadzieję, że komórki macierzyste w przyszłości będą wykorzystywane nie tylko w chorobach nowotworowych- niczego nie tracimy, a jedynie istnieje szansa, że  możemy zyskać coś w przyszłości, jeżeli zaistnieje taka potrzeba- na co dzień w pracy zmagamy się z chorymi na nowotwory i zdajemy sobie sprawę, że każda dodatkowa szansa zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia oraz daje nadzieję".

Remigiusz Sikora

Lek. med Remigiusz Sikora Specjalizacja: ginekologia i położnictwo. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie

"O krwi pępowinowej i jej coraz szerszym zastosowaniu mówi się juz od kilkunastu lat. Będąc na jednej z konferencji wysłuchałem wykładu w czasie którego prelegent z PBKM przekonał mnie ostatecznie przedstawiając fakty o rosnących możliwościach wykorzystania komórek macierzystych. W niedługim czasie miałem zostać ojcem więc podjąłem decyzję o pobraniu krwi pępowinowej mojego dziecka. Chcę zapewnić swojej córeczce maksimum bezpieczeństwa na przyszłość, a pobrania można dokonać tylko jeden raz, przy porodzie. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby skorzystania z przechowywanej krwi...

Remigiusz Sikora

Lek. med Remigiusz Sikora Specjalizacja: ginekologia i położnictwo. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie

"O krwi pępowinowej i jej coraz szerszym zastosowaniu mówi się juz od kilkunastu lat. Będąc na jednej z konferencji wysłuchałem wykładu w czasie którego prelegent z PBKM przekonał mnie ostatecznie przedstawiając fakty o rosnących możliwościach wykorzystania komórek macierzystych. W niedługim czasie miałem zostać ojcem więc podjąłem decyzję o pobraniu krwi pępowinowej mojego dziecka. Chcę zapewnić swojej córeczce maksimum bezpieczeństwa na przyszłość, a pobrania można dokonać tylko jeden raz, przy porodzie. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby skorzystania z przechowywanej krwi pępowinowej ale wolałem się zabezpieczyć - tak na zasadzie polisy na życie."

Katarzyna Wilgus Kubica

Lek.med Katarzyna Wilgus - Kubica Specjalizacja: ginekologia i położnictwo.

"Oboje z mężem jesteśmy lekarzami, zdajemy więc sobie sprawę z chorób jakie mogą dotyczyć naszego dziecka, zarówno teraz gdy jest jeszcze malutkie jak i później gdy będzie już starsze. Postanowiliśmy skorzystać więc z każdej opcji aby zapewnić mu maksymalne bezpieczeństwo. Byśmy nigdy nie żałowali, że nie wykorzystaliśmy z szansy jaką daje współczesna medycyna. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na pobranie komórek macierzystych podczas porodu-zdrowie i szczęście naszego dziecka jest dla nas priorytetem."...

Katarzyna Wilgus Kubica

Lek.med Katarzyna Wilgus - Kubica Specjalizacja: ginekologia i położnictwo.

"Oboje z mężem jesteśmy lekarzami, zdajemy więc sobie sprawę z chorób jakie mogą dotyczyć naszego dziecka, zarówno teraz gdy jest jeszcze malutkie jak i później gdy będzie już starsze. Postanowiliśmy skorzystać więc z każdej opcji aby zapewnić mu maksymalne bezpieczeństwo. Byśmy nigdy nie żałowali, że nie wykorzystaliśmy z szansy jaką daje współczesna medycyna. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na pobranie komórek macierzystych podczas porodu-zdrowie i szczęście naszego dziecka jest dla nas priorytetem."

Karolina Grzyb

Lek.med Karolina Grzyb Specjalizacja: stomatologia

" Jako lekarze jesteśmy świadomi , jak wiele chorób można wyleczyć dzięki wykorzystaniu komórek macierzystych w nowoczesnej medycynie. Zdecydowaliśmy się na bank krwi pępowinowej, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy dla bezpieczeństwa zdrowia i życia naszego dziecka".

Karolina Grzyb

Lek.med Karolina Grzyb Specjalizacja: stomatologia

" Jako lekarze jesteśmy świadomi , jak wiele chorób można wyleczyć dzięki wykorzystaniu komórek macierzystych w nowoczesnej medycynie. Zdecydowaliśmy się na bank krwi pępowinowej, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy dla bezpieczeństwa zdrowia i życia naszego dziecka".

paweł sadowski

Lek. med Paweł Sadowski Specjalizacja: ginekologia i położnictwo.

"Jako lekarz świadomy nieustającego rozwoju medycyny oraz postępu jaki dokonał się przy wykorzystaniu komórek macierzystych z myślą o dobru moich dzieci i jak najlepszym zabezpieczeniem ich przyszłości zdecydowaliśmy z moją ukochaną małżonka na pozyskanie krwi pępowinowej i bankowanie w PBKM."

paweł sadowski

Lek. med Paweł Sadowski Specjalizacja: ginekologia i położnictwo.

"Jako lekarz świadomy nieustającego rozwoju medycyny oraz postępu jaki dokonał się przy wykorzystaniu komórek macierzystych z myślą o dobru moich dzieci i jak najlepszym zabezpieczeniem ich przyszłości zdecydowaliśmy z moją ukochaną małżonka na pozyskanie krwi pępowinowej i bankowanie w PBKM."

Roman Małachowski

Mgr inż. technologii mikrobiologii techn. Roman Małachowski Specjalizacja: specjalista ds. preparatyki komórek macierzystych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

"Na co dzień w pracy zajmuję się preparatami komórek macierzystych, które ratują życie chorych na nowotwory. Znając możliwości, jakie dają komórki macierzyste z krwi pępowinowej, zdecydowałem się zdeponować krew w Polskim Banku Komórek Macierzystych. Dzięki tej inwestycji jestem spokojny o przyszłość i zdrowie mojego dziecka."

Roman Małachowski

Mgr inż. technologii mikrobiologii techn. Roman Małachowski Specjalizacja: specjalista ds. preparatyki komórek macierzystych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

"Na co dzień w pracy zajmuję się preparatami komórek macierzystych, które ratują życie chorych na nowotwory. Znając możliwości, jakie dają komórki macierzyste z krwi pępowinowej, zdecydowałem się zdeponować krew w Polskim Banku Komórek Macierzystych. Dzięki tej inwestycji jestem spokojny o przyszłość i zdrowie mojego dziecka."

Monika Leder

Lek. med Monika Leder Specjalizacja: medycyna pracy. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Lecznictwa i Profilaktyki w Szczecinie

"O komórkach macierzystych dużo słyszałam już na studiach, ale tak naprawdę dopiero w czasie ciąży odświeżyłam i pogłębiłam swoją wiedzę na ten temat. Analizując szybkość postępu w medycynie, i nie chodzi tutaj tylko o komórki macierzyste, wiem, że zdeponowanie krwi pępowinowej w PBKM jest pewnego rodzaju „ubezpieczeniem na życie” dla mojego dziecka. Zdecydowanie polecam wszystkim rodzicom, którzy chcą zabezpieczyć swoje dzieci, zwłaszcza, że pobranie materiału nie jest obarczone żadnym ryzykiem, a szansa na wyzdrowienie w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba...

Monika Leder

Lek. med Monika Leder Specjalizacja: medycyna pracy. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Lecznictwa i Profilaktyki w Szczecinie

"O komórkach macierzystych dużo słyszałam już na studiach, ale tak naprawdę dopiero w czasie ciąży odświeżyłam i pogłębiłam swoją wiedzę na ten temat. Analizując szybkość postępu w medycynie, i nie chodzi tutaj tylko o komórki macierzyste, wiem, że zdeponowanie krwi pępowinowej w PBKM jest pewnego rodzaju „ubezpieczeniem na życie” dla mojego dziecka. Zdecydowanie polecam wszystkim rodzicom, którzy chcą zabezpieczyć swoje dzieci, zwłaszcza, że pobranie materiału nie jest obarczone żadnym ryzykiem, a szansa na wyzdrowienie w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba i świadomość, że zrobiło się wszystko co można, bezcenna."

Joanna Marcew

Lek. dentysta Joanna Marcew Specjalizacja: stomatologia

"Jestem mamą czteroletniej Karolinki i bliźniaczek Ewy i Laury. Pracuję jako stomatolog ortodonta, lecząc głównie dzieci i ludzi młodych. W czasie studiów, specjalizacji i pracy zawodowej wielokrotnie zetknęłam się ze schorzeniami, w których szansę na przywrócenie zdrowia pacjentom daje użycie komórek macierzystych. Moje zawodowe i życiowe doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej to zabezpieczenie pozwalające spokojniej myśleć o przyszłości moich dzieci."...

Joanna Marcew

Lek. dentysta Joanna Marcew Specjalizacja: stomatologia

"Jestem mamą czteroletniej Karolinki i bliźniaczek Ewy i Laury. Pracuję jako stomatolog ortodonta, lecząc głównie dzieci i ludzi młodych. W czasie studiów, specjalizacji i pracy zawodowej wielokrotnie zetknęłam się ze schorzeniami, w których szansę na przywrócenie zdrowia pacjentom daje użycie komórek macierzystych. Moje zawodowe i życiowe doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej to zabezpieczenie  pozwalające spokojniej myśleć o przyszłości moich dzieci."