Dane spółki

Oferty współpracy prosimy kierować na e-mail: sekretariat@pbkm.pl

Maile zostaną przekierowane do właściwego działu.


Dane spółki:

Jakub Baran - Prezes Zarządu, Tomasz Baran - Członek Zarządu, Marcin Radziszewski - Członek Zarządu

REGON 017452559

NIP 5252239973

Bank: BRE Bank S.A.

Nr konta: 75114010100000281501001006

Kapitał zakładowy: 2 367 410,00 PLN

KRS: Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000166106, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy