Kto może zagwarantować, że nie dojdzie do zakażenia krwi w trakcie pobrania?

Odpowiedź : Stopień czystości pozyskiwanego materiału biologicznego jest uwarunkowany czynnikami naturalnymi. Dlatego może się zdążyć, że mimo zachowania wszelkich zasad higieny przez położną i szpital, dojdzie do zakażenia próbki. W związku z tym,  PBKM, szpital ani położna nie mogą zagwarantować, że pobrany  materiał nie będzie zakażony. Podobnie, jak żadna z wymienionych stron nie ma wpływu na ilość pobranego materiału.  PBKM dokłada wszelkiej staranności, aby zminimalizować ryzyko zakażenia krwi. Wszystkie dostarczane przez PBKM zestawy pobraniowe są sterylne,  a współpracujące z PBKM położne są przeszkolone z zasad dokonywania pobrania krwi. Pobranie jest wykonywane w  sterylnych rękawiczkach,  masce chirurgicznej, z zachowaniem wszelkich zasad aseptyki. Jakość naszych zestawów jest certyfikowana przez AABB  ( American Association of Blood Banks- Amerykański Związek Banków Krwi),  który potwierdza, że metody, procedury, sprzęt oraz wiedza personelu PBKM spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi jakościowe. Warto tu zaznaczyć, że PBKM jest jedynym bankiem komórek macierzystych w Polsce akredytowanym przez tą organizację.