Kto jest osobą decydującą o tym, czy zdeponować zarażone próbki.

Odpowiedź:W przypadku bezwzględnego przeciwskazania do zbankowania krwi (np. zakażenia wirusem HIV), Polski Bank Komórek Macierzystych podejmuje  decyzję o odrzuceniu próbki do przechowywania,   o czym każdorazowo rodzice zostają poinformowani. Jeśli jednak, próbka nie jest zakażona wirusem, który bezwzględnie dyskwalifikuje materiał do zamrożenia, to decyzja o tym czy przechowywać zakażoną krew należy do naszych klientów, gdyż to oni mają wyłączne prawo do podejmowania decyzji o zdrowiu swojej rodziny. W podjęciu decyzji mogą pomóc nasi hematolodzy, z którymi można omówić ostateczne wyniki pobranego materiału. Każdorazowo, przy wykryciu zakażenia Rodzice są o tym fakcie informowani i wzywa się ich do podpisania pisemnego oświadczenia woli potwierdzającego zgodę lub zaniechanie na dalsze postępowanie z pobranym materiałem.