Jeżeli kiedykolwiek próbka będzie potrzebna mojej rodzinie, jak ją odzyskam?

Jeśli u pacjenta, którego komórki macierzyste są przechowywane w PBKM S.A., zostanie stwierdzona choroba wymagająca leczenia komórkami macierzystymi, wówczas należy poinformować lekarza prowadzącego o bankowaniu tychże komórek. Jeśli u pacjenta, którego komórki macierzyste są przechowywane w PBKM S.A., zostanie stwierdzona choroba wymagająca leczenia komórkami macierzystymi, wówczas należy poinformować lekarza prowadzącego o bankowaniu tychże komórek. Decyzję o ich wykorzystaniu w terapii podejmuje lekarz. Z chwilą kiedy decyzja o przeszczepie komórek macierzystych zostanie podjęta, lekarz prowadzący powinien się z nami skontaktować w celu ustalenia szczegółów dostarczenia materiału biologicznego oraz niezbędnej dokumentacji medycznej. Rodzice powinni skontaktować się z Pracownikiem Działu Obsługi Klienta w celu przesłania niezbędnej dokumentacji m.in. certyfikatu, który otrzymali z chwilą złożenia komórek macierzystych w PBKM S.A.. Po dostarczeniu dokumentacji przez Rodziców i ustaleniu szczegółów dostarczenia komórek macierzystych z lekarzem prowadzącym, zostaną one przekazane do wskazanego ośrodka/szpitala w celu dalszego ich terapeutycznego wykorzystania.