Jakimi dodatkowymi przepisami kieruje się Polski Bank Komórek Macierzystych?

Polski Bank Komórek Macierzystych ze względu na to, bardzo szeroki zakres wykonywanych procedur i usług oraz ze względu na konieczność dostosowania się do najwyższych standardów jakości stosuje się do wielu aktów prawnych. Najważniejsze z nich zamieszczamy poniżej:

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011, Nr 112, poz.654 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. 2001 r. Nr 126 poz. 1381 z późn. zm.
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1083 z późn.zm.).
  • Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.).
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( Dz.U. 2001 nr 62 z późn. zm.)