Jakie zakażenia dyskwalifikują krew do zamrożenia i wykorzystania w przyszłości?

Odpowiedź:  Podpisując umowę na bankowanie krwi pępowinowej Matka wyraża zgodę na pobranie jej krwi   i przebadanie jej pod kątem:

  • zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B),
  • zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (WZW C),
  • zakażenia wirusem cytomegalii (CMV),
  • zakażenia wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV),
  • zakażenia krętkiem bladym (kiła).

CMV

Jeżeli wynik badania serologicznego na obecność wirusa cytomegalii (CMV) z krwi Matki dziecka będzie wątpliwy lub dodatni,  PBKM poprosi o wykonanie powtórnego badania z krwi Matki i Dziecka, celem wykluczenia ewentualnego wrodzonego zakażenia u Dziecka. Jeżeli zakażenie wirusem cytomegalii zostanie potwierdzone u Dziecka, PBKM rekomenduje konsultacje ze specjalistą chorób zakaźnych. Wykrycie wrodzonego zakażenia u dziecka nie dyskwalifikuje próbki do zamrożenia, przechowywania i użycia a dodatkowe badania mają je jedynie potwierdzić lub wykluczyć. Jeżeli zakażenie wirusem cytomegalii zostanie potwierdzone u Dziecka, PBKM rekomenduje konsultacje ze specjalistą chorób zakaźnych.

WZW B / WZW C

Jeżeli wynik HBV DNA i/lub HCV RNA z krwi matki dziecka będzie wątpliwy lub dodatni, Rodzice zostaną informowani o tym na piśmie w terminie 8 tygodni od daty porodu i są zobowiązani do wykonania badania z krwi dziecka metodą genetyczną. Jeżeli wynik badania krwi dziecka będzie ujemny, to krew może być dalej przechowywana. Dodatni wynik badania dyskwalifikuje materiał do dalszego przechowywania. Niewykonanie badań wykluczających powyższe zakażenie (zakażenia) będzie skutkować przeniesieniem zamrożonego preparatu krwi pępowinowej do pojemnika z zakażonymi jednostkami.  Rodzice zawsze zostają poinformowani na piśmie o ostatecznej kwalifikacji materiału.

HIV/KIŁA

W przypadku gdy badanie krwi Matki wykaże wynik dodatni w kierunku zakażenia bakteriami kiły lub zakażenia wirusem HIV, PBKM odmówi przyjęcia próbki do przechowywania, a materiał zostanie zniszczony zgodnie z procedurami. Rodzice zawsze zostają poinformowani na piśmie o ostatecznej kwalifikacji materiału.