Jakie są różnice i podobieństwa w działalności banków publicznych i rodzinnych?

Cecha

Bank publiczny

Bank rodzinny

Przeznaczenie krwi

Przeszczep dla osoby niespokrewnionej

Przeszczep dla dziecka,jego rodzeństwa lub rodziny

Własność krwi

Państwo

Dziecko/rodzice

Pobieranie krwi

Położna/lekarz

Położna/lekarz

Przechowywanie

Pary azotu/ciekły azot

Pary azotu/ciekły azot

Koszty usługi

Państwo (Ministerstwo Zdrowia)

Rodzice/dorosłe dziecko

Koszt wykorzystania przez klinikę dokonującą przeszczepu w Polsce

kilkadziesiąt tysięcy PLN

Brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wykorzystanie w Polsce

Kilkadziesiąt transplantacji

8 transplantacji (wszystkie PBKM)

Zgodność genetyczna

Konieczne oznaczenie antygenów transplantacyjnych (HLA) po pobraniu

Zgodność dla dziecka -100%, w przypadku rodzeństwa konieczność oznaczenia antygenów transplantacyjnych przed przeszczepieniem. Prawdopodobieństwo pełnej zgodności - 25%.

Prawdopodobieństwo* wykorzystania krwi dla dziecka od którego zostały pobrane

nie wykorzystuje się krwi z banków

1/400

Prawdopodobieństwo* wykorzystania krwi dla rodzeństwa dziecka od którego zostały pobrane

nie dotyczy

1/100

Prawdopodobieństwo wykorzystania krwi dla osoby niespokrewnionej

Wg różnych źródeł - 1/100 do 1/500

Nie dotyczy

* Prawdopodobieństwo wykorzystania wyliczane jest na okres 70 lat życia i dotyczy przeszczepienia komórek niezaleźnie od źródła.