Jakie są możliwości przechowywania krwi pępowinowej?

Są dwie możliwości przechowywania krwi pępowinowej:

  • W banku rodzinnym, takim jak Polski Bank Komórek Macierzystych, na cele przeszczepów autologicznych lub allogenicznych dla biorców spokrewnionych,
  • W bankach publicznych na cele przeszczepów allogenicznych dla biorców niespokrewnionych –wówczas rodzice zrzekają się praw do tej krwi , a oddanie jest altruistyczne. PBKM również umożliwia takie pobrania  w wybranych szpitalach. https://www.pbkm.pl/o-nas/pbkm/o-pbkm/bankowanie-publiczne

Każdy rodzic ma prawo wyboru czy przekazać krew pępowinową swojego dziecka do banku publicznego czy też ją zabezpieczyć na potrzeby swojego dziecka i rodziny.