Jakie badania krwi przeprowadza PBKM?

PBKM S.A. przeprowadza badania zarówno krwi matki (krew ta zostaje pobrana w trakcie porodu w objętości 9 ml) jak również krwi pępowinowej dziecka. Krew matki jest badana w kierunku zakażeń wirusologicznych i bakteriologicznych. Oczywiście badania te mogłyby być wykonane z próbki krwi pępowinowej, ale szkoda jest "tracić" aż 9 ml krwi pępowinowej. Badania krwi matki dostarczają wystarczająco wiarygodnych danych. Z krwi pępowinowej są wykonywane następujące badania:

  • oznaczenie liczby leukocytów,
  • żywotność komórek,
  • badania mikrobiologiczne w kierunku obecności bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów

Z krwi matki (9 ml) są wykonywane następujące badania:

  • HBs Ag,
  • Anty-HBc
  • Anty-HCV,
  • Anty-HIV 1,2,
  • Anty-CMV IgM,
  • test kiłowy