Do kiedy trzeba dokonać zapłaty za otrzymaną korektę?

Z uwagi na niedogodności związane z koniecznością dopłaty podatku VAT od już wystawionych faktur PBKM wskazuje 90 dniowy termin płatności kwot wynikających z korekty.