Czym jest GvHD (Graft versus Host Disease)?

"Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi" polega na tym, że przeszczepione limfocyty dawcy, odpowiedzialne za stymulację reakcji immunologicznych, w organizmie biorcy działają według swojego dotychczasowego "zaprogramowania" i rozpoznają komórki organizmu biorcy jako obce. Dochodzi do niszczenia komórek biorcy przez limfocyty dawcy. Dotyczy to praktycznie wszystkich komórek organizmu biorcy. Na atak najbardziej narażone są komórki o krótkim cyklu życia, a więc komórki nabłonka i niektórych narządów miąższowych. W efekcie objawy tej choroby są wynikiem uszkodzenia nabłonka (wysypki, pokrzywki, suchość i łuszczenie się skóry oraz nabłonków np. przewodu pokarmowego = biegunki). Jest to ciężka i trudna do wyleczenia choroba. Po przeszczepach krwi pępowinowej reakcje te są znacznie mniej nasilone, ponieważ komórki macierzyste występujące w krwi pępowinowej są "naiwne" immunologicznie.