Czy w związku ze zmianą zakresu stosowania stawki podatku otrzymam stosowne dokumenty?

Tak, przygotowany zostanie aneks do umowy wraz z korektą faktury.