Czy szpitale i położne są przeszkolone w zakresie dbania o bezpieczeństwo i sterylność pobieranego materiału.

Tak, wszystkie szpitale i położne współpracujące z PBKM są szkolone w zakresie zachowania zasad aseptyki przy pobraniach. Za każdym razem, przy pobieraniu krwi pępowinowej jest dokładana wszelka staranność, aby próbka nie została zakażona. Jednak z racji tego, że poród nie jest procesem jałowym (sterylnym), nie zawsze można zapobiec zakażeniu.

PBKM nie zajmuje stanowiska jeśli chodzi o poziom wiedzy położnych i szpitali nie współpracujących z PBKM.