Czy PBKM przeprowadza badanie antygenów zgodności tkankowej (HLA) w pobranej krwi pępowinowej?

Nie, ponieważ nie jest to potrzebne rutynowo. Zasadą indywidualnego bankowania komórek macierzystych jest, iż dawcą i biorcą jest ten sam organizm. Oczywiście w przypadku wykorzystania tych komórek macierzystych na rzecz rodzeństwa bądź innego członka rodziny dziecka, od którego one pochodzą, komórki macierzyste muszą być przebadane pod kątem zgodności tkankowej. W tym celu do każdego zamrożonego pojemnika dołączona jest mała próbka, która w razie potrzeby jest rozmrażana i może być badana m.in. pod tym kątem (określenia zgodności tkankowej)