Czy krew pępowinowa jednego z moich dzieci może być wykorzystana dla jego rodzeństwa, bądź innego członka rodziny?

Tak, jeśli jest to uzasadnione medycznie i występuje wystarczająca zgodność tkankowa pomiędzy dawcą i biorcą. Istnieje 25% prawdopodobieństwo, że antygeny tkankowe rodzeństwa są w pełni zgodne.