Czy komórki macierzyste krwi pępowinowej różnią się od innych typów komórek macierzystych?

Tak. Wyniki wielu badań wskazują, że komórki macierzyste pochodzące z krwi pępowinowej są bardziej pierwotne, mniej ukierunkowane, mają większą dynamikę proliferacyjną w porównaniu z komórkami macierzystymi pozyskiwanymi od dorosłego człowieka ze szpiku lub krwi obwodowej. Zamrożenie tych komórek zapobiega ich starzeniu się i urazom, które mogą wystąpić w komórkach w późniejszych fazach ich życia. Przeważnie nie zawierają one komórek nowotworowych, które powstają w kolejnych latach życia pod wpływem środowiska zewnętrznego.