Czy cesarskie cięcie wpływa na procedurę pobrania krwi?

W przypadku cesarskiego cięcia krew pobierana jest bezpośrednio po wydobyciu łożyska. Badania wykazują, iż objetości pobrane przy porodzie naturalnym i porodzie przez cesarskie cięcie są porównywalne.