There is no translation available.

Komórki macierzyste sznura pępowiny przygotowane przez Pracownię Inżynierii Komórkowej Centralnego Laboratorium PBKM podawane są pacjentom w ramach medycznych eksperymentów leczniczych w specjalistycznych klinikach na terenie całego kraju. Do marca 2016 komórki  macierzyste ze sznura pępowiny i krwi pępowinowej zostały wydane już ponad 160 pacjentom. Komórki ze sznura pępowiny zostały podane przede wszystkim chorującym na choroby neurologiczne, takie jak: stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, autyzm, mózgowe porażenie dziecięce.

Dnia 29.01 2016 roku po raz pierwszy w Centrum Medycznym Klara w Częstochowie podano je dogałkowo 2 pacjentom: ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki i zanikiem nerwu wzrokowego oraz neuropatią niedokrwienną.

Dystrofie siatkówki stanowią szeroką grupę zaburzeń związanych z nieprawidłową funkcją komórek siatkówki. Mają one charakter dziedziczny. Najczęściej występującą dystrofią siatkówki jest zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (łac. retinitis pigmentosa, RP). W tym typie dystrofii komórki fotoreceptorowe  ulegają stopniowemu zanikowi. Możliwości leczenia tych schorzeń są ograniczone, dlatego  chorzy najczęściej koncentrują się na rehabilitacji wzrokowej, gdzie jest to tylko możliwe (np. stosowanie pomocy optycznych, szkoleń z zakresu orientacji i poruszania się. Jednak w miarę stopniowego identyfikowania odpowiedzialnych genów posuwają się prace w dziedzinie terapii genowej.

Podanie komórek macierzystych sznura pępowiny wykonywane jest w ramach medycznego eksperymentu leczniczego u chorych u których standardowe leczenie nie przynosi poprawy.  Podanie następuje po zgodzie komisji bioetycznej właściwej dla każdej kliniki. Polski Bank Komórek Macierzystych jest jedynym podmiotem leczniczym w Polsce mającym zgodę na wytwarzanie produktu leczniczego komórek mezenchymalnych sznura pępowiny. Do tej pory pomogliśmy ponad 160 z różnymi schorzeniami  udowadniając, że pobranie komórek macierzystych przy porodzie to szansa na zdrowie i życie.

Lista pacjentów leczonych komórkami macierzystymi przygotowanymi w laboratorium PBKM

Expected date of delivery
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgody są wymagane

I hereby declare that I have read the PBKM data processing policy.

Zgody są wymagane

I hereby give my consent for marketing content to be transferred to the telephone number provided by me, including by means of automated calling systems under the Telecommunications Law Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2017, item 1907, as amended) by Polski Bank Komórek Macierzystych.

Captcha is required