There is no translation available.

W dniach 19 i 20-11-2015, wykonano po raz pierwszy w Polsce dwóch zabiegów autologicznego przeszczepienia komórek  z tkanki tłuszczowej do płynu mózgowo-rdzeniowego w lekoopornej padaczce o podłożu autoimmunologicznym u dzieci. Zabieg został wykonany w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach współpracy Kliniki Neurologii, Kliniki Chirurgii IMiD i Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.

Padaczka jest chorobą związaną z napadowym występowaniem zaburzeń bioelektrycznych dotyczących grupy bądź wszystkich neuronów kory mózgu, którym towarzyszą objawy kliniczne w postaci napadów padaczkowych.Padaczka należy do najczęstszych chorób neurologicznych. W Polsce na padaczkę choruje około 350 tys. osób. W Europie liczba chorych na padaczkę szacowana jest na 3,6 miliona. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia za rok 2005 na świecie na padaczkę chorowało ponad 50 milionów osób, a liczbę nowych zachorowań szacowano na 2,4 miliona/rok.

Więcej o pionierskim podaniu komórek macierzystych http://www.imid.med.pl/main-menu/o-instytucie/aktualnosci/801-pierwszy-w-polsce-zabieg-przeszczepienia-komorek-macierzystych-w-padaczce-lekoopornej-o-podlozu-autoimmunologicznym

Expected date of delivery
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgody są wymagane

I hereby declare that I have read the PBKM data processing policy.

Zgody są wymagane

I hereby give my consent for marketing content to be transferred to the telephone number provided by me, including by means of automated calling systems under the Telecommunications Law Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2017, item 1907, as amended) by Polski Bank Komórek Macierzystych.

Captcha is required