There is no translation available.

Badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi zostały nagrodzone Noblem 2007 w dziedzinie medycyny i fizjologii. Nagrodę otrzymali: Mario R. Capecchi, Martin J. Evans i Oliver Smithies - podała TVN24.PAP
Jak napisała w uzasadnieniu Komisja Noblowska, "nagrodę przyznano za wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych do modyfikacji genetycznych myszy, co pomogło zrozumieć udział genów w rozwoju zarodków, rozwoju organizmów dorosłych oraz w procesie starzenia się".

Badania noblistów pozwoliły też wyjaśnić podstawy rozwoju niektórych chorób o podłożu genetycznym, a także poznać wrodzone skłonności do zapadania m.in. na choroby nowotworowe, układu krążenia, cukrzycę.
Zdaniem polskich specjalistów - prof. Wiesława Jędrzejczaka, prof. Leszka Kaczmarka i prof. Krystyny Domańskiej-Janik, tegoroczny Nobel z medycyny i fizjologii dla Brytyjczyka Sir Martina J. Evansa oraz Amerykanów - Mario R. Capecchiego i Olivera Smithiesa jest w pełni zasłużony.
To absolutnie fundamentalne odkrycie - tak prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie. Przypomniał zarazem o związanych z tymi badaniami zasługach Polaka prof. Andrzeja Tarkowskiego.
Badania tegorocznych noblistów pozwoliły bowiem stworzyć zwierzęce modele do badania wielu ludzkich chorób.
Capecchi (lat 70) urodził się we Włoszech w Weronie. Według Komisji Noblowskiej, jego badania pozwoliły zrozumieć przyczyny wielu wrodzonych wad u ludzi.
Natomiast prace 66-letniego Evansa polegały na wykorzystaniu tzw. celowania genowego, czyli wyłączania specyficznych genów u myszy, co pozwoliło uzyskiwać mysie modele wielu ludzkich chorób, w tym chorób układu krążenia, neurodegeneracyjnych (alzheimer, parkinson), nowotworów, czy cukrzycy.
Amerykanin Smithies (82 lata) urodzony w Wielkiej Brytanii również użył celowania genowego do opracowania modeli schorzeń dziedzicznych, czyli uwarunkowanych genetycznie, jak np. mukowiscydoza, choroba krwi - talassemia, ale też nadciśnienie i miażdzyżca.
Nagroda Nobla - najbardziej prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie, przyznawana m.in. za wybitne osiągnięcia naukowe - liczy już 106 lat. Po raz pierwszy została przyznana 10 grudnia 1901 roku.
Pierwsze naukowe nagrody otrzymali w 1901 roku: w dziedzinie fizyki - niemiecki uczony Wilhelm Roentgen, odkrywca promieni X i ich praktycznego zastosowania, w chemii - Holender Jacob Van Hoff, twórca nowoczesnej chemii fizycznej, w medycynie - niemiecki bakteriolog Emil Behring, twórca licznych surowic i szczepionek, m.in. przeciwko tężcowi i błonicy.
Nagrody Nobla wywarły ogromny wpływ na rozwój nauki światowej w XX wieku, podnosząc również prestiż środowiska naukowego. Nobliści byli postrzegani nie tylko jako wybitni badacze i genialni odkrywcy, ale także jako wielkie autorytety moralne.
Nagrodą premiowano - mimo różnych kontrowersji w doborze kandydatów - rzeczywiste osiągnięcia naukowe, w tym pionierskie prace związane m.in. z rozwojem badań nad elektrycznością i falami elektromagnetycznymi, atomistyką, promieniotwórczością, fizyką cząstek elementarnych, kriogeniką, nowymi teoriami kosmologicznymi i astronomicznymi.
Idea Alfreda Nobla przetrwała cały burzliwy wiek XX. W ciągu minionego stulecia kilka razy jednak nie przyznano nagród - z powodu działań wojennych, braku kandydatów lub uchybień formalnych. Nie było nagród medycznych w latach 1915-1918, 1925 i 1940-1942. W 1916 roku, a także w latach 1931, 1939 i 1940-1942 nie przyznano nagród z fizyki. W chemii nie nagrodzono nikogo w latach 1916-1917, 1919, 1924 i 1940-42.
W ciągu 100 lat istnienia Nagrody Nobla nie obyło się bez potknięć. Nie otrzymał nagrody, mimo wielokrotnego wysuwania jego kandydatury, francuski matematyk, przyrodnik i filozof Henri Poincarre, jeden z najwybitniejszych uczonych z przełomu XIX i XX wieku. Twórca teorii względności Albert Einstein dostał Nagrodę Nobla za marginalne w jego dorobku badania nad zjawiskiem fotoelektryczności.
Z polskich uczonych wyróżniono Noblem dwukrotnie Marię Curie- Skłodowską - raz z fizyki - wspólnie z mężem Piotrem Curie i Henri Becquerelem, i raz z chemii - za badania nad promieniotwórczością oraz odkrycie nowych pierwiastków: radu i polonu.

Expected date of delivery
Invalid Input

E-mail
Invalid Input

Phone number
Invalid Input

Uprzejmie informujemy, że dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („PBKM”) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29 w celu kontaktu telefonicznego w związku z udzieleniem informacji na temat usługi.

Zgody są wymagane

I hereby declare that I have read the PBKM data processing policy.

Zgody są wymagane

I hereby give my consent for marketing content to be transferred to the telephone number provided by me, including by means of automated calling systems under the Telecommunications Law Act of 16 July 2004 (Journal of Laws of 2017, item 1907, as amended) by Polski Bank Komórek Macierzystych.

Captcha is required