Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

In Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej in Lublin mesenchymal cells (MSCs) from Wharton's jelly are applied in medical experiments to help treat neurological patients.Szpital Uniwersytecki Lublin