Klinika Zdrowej Kości

In Klinika Zdrowej Kości ( Healthy Bone Clinic) in Łódz mesenchymal cells (MSCs) from Wharton's jelly are applied in medical experiments to help treat orthopedic patients.

Klinika zdrowej kości