Archiwum

Przeszczepienie autologicznej (własnej) krwi pępowinowej u dziecka z białaczką

Przeszczepienie autologicznej (własnej) krwi pępowinowej u dziecka z białaczką

Jest to pierwszy, opisany w literaturze fachowej, przypadek skutecznego leczniczo przeszczepienia autologicznej krwi pępowinowej u trzyletniej dziewczynki z ostrą białaczką limfoblastyczną.U chorej w czasie chemioterapii (po upływie 10. miesięcy od rozpoznania) wystąpiły objawy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego. Po przeprowadzeniu dodatkowej...