Obciążenie przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej 23% stawką VAT.

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca od 2011 roku wprowadziła nową, opisową definicję usług medycznych, która (zdaniem Ministra Finansów) pozbawia przechowywanie komórek macierzystych zwolnienia z VAT.

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca od 2011 roku wprowadziła nową, opisową definicję usług medycznych, która (zdaniem Ministra Finansów) pozbawia przechowywanie komórek macierzystych zwolnienia z VAT. Zważywszy, że podatek stanowiłby obciążenie dla klientów PBKM, a zasadność  jego wprowadzenia budziła szereg wątpliwości natury prawnej PBKM zaskarżył tę interpretację co rozpoczęło długotrwały spór sądowy z Ministrem Finansów. Niestety, po dwóch latach trwania sporu, Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał to niekorzystne dla nas stanowisko. Pominięty został aktualny stan wiedzy medycznej wyrażony w kilkunastu przedstawionych przez PBKM opiniach hematologów, onkologów czy pediatrów. Wyrok jest prawomocny, co zmusza nas do obciążenia usługi przechowywania komórek podstawową VAT, wynoszącą obecnie 23% VAT i dokonania korekt wszystkich faktur obejmujących przechowywanie od dnia 1 stycznia 2011. W zakresie usług pobrania, testowania i preparatyki krwi pępowinowej posiadamy wiążącą interpretację Ministra Finansów potwierdzającą zwolnienie z podatku VAT.

W związku z łączącymi nas z Państwem zapisami Umowy i ww. zmianą przepisów podatkowych PBKM zmuszony jest do dokonania korekty faktur za przechowywanie komórek macierzystych o 23% stawkę VAT. O wszystkich procesach związanych z podatkiem VAT klienci PBKM zostaną poinformowani korespondencyjnie. Do Państwa dyspozycji jest również Dział Obsługi Klienta.