II edycja Dni Krwi Pępowinowej zakończona

Od połowy września do końca listopada trwała druga edycja Dni Krwi Pępowinowej-  ogólnopolskiej akcji pobierania krwi pępowinowej na cele publiczne organizowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). 324 kobiety rodzące w szpitalach objętych akcją przekazały bezcenną krew pępowinową swojego dziecka do banku publicznego i tym samym przyczyniły się do zwiększenia jej zasobów w Polsce.

Dni Krwi Pępowinowej to ogólnopolska akcja mająca na celu zwiększenie zasobów publicznego banku krwi pępowinowej, z którego mogą korzystać wszyscy potrzebujący z Polski i świata. Projekt realizowany był przez PBKM we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT.

Dni Krwi Pępowinowej trwały blisko 3 miesiące, od połowy września do końca listopada. W akcji wzięły udział 22 szpitale z całej Polski, czyli dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Na przekazanie bezcennego daru zdecydowało się aż 324 mamy, co znacznie zwiększyło zasoby krwi pępowinowej w banku publicznym. Pobrane jednostki krwi trafiły do laboratorium PBKM, gdzie przejdą szczegółowe badania, a następnie ich dane przekazane zostaną do rejestru POLTRANSPLANTU.