Światowy Kongres Krwi Pępowinowej (World Cord Blood Congress)

W dniach 4-7 listopada w Marsylii odbył się Światowy Kongres Krwi Pępowinowej. Uczestniczyło w nim około 300 specjalistów z całego świata na co dzień zajmujących się wykorzystaniem krwi pępowinowej w leczeniu chorób.

W prezentowanych wykładach i wynikach badań podkreślano ugruntowaną pozycje krwi pępowinowej w leczeniu chorób hematologicznych, onkologicznych czy metabolicznych. Wiele zainteresowania wzbudziły prezentowane przez Dr J.Kurzberg z Uniwersytetu Duke (Stany Zjednoczone) toczące się badania kliniczne wykorzystujące krew pępowinową do leczenia mózgowego porażenia dziecięcego. Obecnie wiemy ,że jest to procedura bezpieczna i prosta. Podkreślano znaczenie zapewnienia wysokiej jakości krwi pępowinowej przez banki, co jest możliwe dzięki poddaniu się akredytacji przez specjalne instytucje takie jak Netcord czy AABB.

W trakcie kongresu podano aktualna ilość wykonanych alloprzeszczepień komórek macierzystych z krwi pępowinowej – odbyło się już ponad 21 300 takich zabiegów. Przodują w nich Stany Zjednoczone, które również zgromadziły najwięcej porcji krwi pępowinowej w bankach.