Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – lider w przechowywaniu krwi pępowinowej w Polsce – wprowadza nową ofertę dla klientów

KASETA PLUS to pierwsza w Polsce oferta dająca możliwość podziału pobranej ilości krwi pępowinowej na dwie części. Obie części przechowywane są w jednej kasecie, ale mogą zostać wykorzystane niezależnie – nawet w różnym czasie i  w różnym celu.

Dotychczas stosowana w Polsce technologia umożliwiała wykorzystanie zamrożonej porcji krwi tylko raz. W PBKM wdrożyliśmy innowacyjną technologię umożliwiającą podział krwi na dwie porcje (w proporcji 4:1). Dzięki temu po podaniu jednej z porcji – druga pozostaje zamrożona. Zastosowana technologia podziału nie ogranicza możliwości podania całej porcji jednorazowo, ponieważ nie wpływa na objętość czy właściwości przechowywanej krwi. Podział przechowywanej krwi w obrębie jednej kasety odbywa się w spełniającym najwyższe standardy preparatyki krwi pępowinowej Laboratorium PBKM.

Korzystając z oferty KASETA PLUS po udanym zastosowaniu jednej z porcji krwi, druga nadal pozostaje zamrożona i gotowa do wykorzystania. W dobie cały czas rozwijającej się medycyny regeneracyjnej jest to szansa nie do przecenienia.

W ofercie PBKM od maja 2010 roku oferta KASETA PLUS dostępna jest obok standardowej oferty i różni się tylko wysokością opłaty za przechowywanie. Zarówno opłata wstępna jak i podstawowa pozostają takie same.

Ponadto PBKM umożliwia swoim klientom przechowanie krwi w dwóch kasetach, jednak z powodów medycznych jest to rekomendowane tylko w przypadku objętości pobranej krwi powyżej 90 ml. Przechowywanie w dwóch kasetach wiąże się ze zwiększoną opłatą podstawową i znacznie wyższą opłatą za przechowywanie niż w przypadku oferty standardowej i oferty KASETA PLUS.

Umowa dotycząca oferty Kaseta Plus tutaj.