Nowe dane dotyczące żywotności komórek macierzystych po rozmrożeniu

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są  w bankach krwi pępowinowej w temperaturze około -190 stopni Celsjusza.

Dotychczas opublikowane obserwacje potwierdzające zachowaną żywotność komórek macierzystych po rozmrożeniu dotyczyły 15 letniego okresu przechowywania. Niedawno pojawiła się publikacja autorstwa prof. H.E. Broxmeyer’a – jednego z pionierów deponowania krwi pępowinowej i aktualnego Prezydenta Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) - mówiąca o zachowaniu funkcji komórek macierzystych po 24 letnim okresie przechowywania.

Broxmeyer HE, Cord blood hematopoietic stem cell transplantation, StemBook,
ed. The Stem Cell research Community