Komórki macierzyste w leczeniu ciężkiej choroby skóry

Naukowcy z Uniwersytetu Minnesota dowiedli, że komórki macierzyste mogą zmienić przebieg pęcherzowego oddzielania się skóry (epidermolysis bullosa, EB).

Jest to uwarunkowana genetycznie ciężka choroba skóry, w której z powodu  nieprawidłowej budowy skóry dochodzi do łatwego jej uszkodzenia nawet w wyniku normalnych aktywności (np. po dotknięciu). Choroba nie występuje często (1 przypadek na 50 tysięcy urodzeń) ale może mieć zróżnicowany przebieg, od stosunkowo łagodnego do zagrażającego życiu. Jak dotąd nie ma skutecznego jej leczenia.
Komórki macierzyste po podaniu dostawały się do miejsc uszkodzenia i stymulowały wytwarzanie kolagenu, którego deficyt jest jedną z przyczyn łatwej podatności skóry na urazy u pacjentów z EB.
Badanie było prowadzone od 2007 roku, a zostało opublikowane w sierpniowym numerze prestiżowego The New England Journal of Medicine. Naukowcy uważają, że potrzebne są dalsze badania w celu określenia profilu korzyści i ryzyka wynikającego z przeszczepiania komórek macierzystych w tym schorzeniu.