Efektywna technika namnażania komórek macierzystych z krwi pępowinowej

W Stanach Zjednoczonych w ośrodku Fred Hutchinson Cancer Research po raz pierwszy namnożono komórki CD34+ z krwi pępowinowej uzyskując ich 164 krotne zwiększenie w porównaniu z ilością wyjściową. Ilość komórek CD 34+ (których odsetek w krwi pępowinowej to około 10% wszystkich komórek macierzystych) warunkuje szybkość odtwarzania układu krwiotwórczego po przeszczepieniu komórek macierzystych. Ilość komórek bywała ograniczeniem w szerszym wykorzystaniu krwi pępowinowej do transplantacji.

Amerykańscy naukowcy po namnożeniu komórek przeszczepili 10 pacjentom z ostrą białaczką szpikową (w wieku 3 - 43 lat) po dwie porcje krwi pępowinowej. Jedna z porcji zawierała zwielokrotnioną dzięki namnażaniu ilość komórek CD34+. Oceniano następnie szybkość odbudowy układu krwiotwórczego oraz ew. działania niepożądane u tych pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną, która otrzymała standardowe przeszczepienie. Okazało się, że odbudowa układu krwiotwórczego u pacjentów, którym przeszczepiono namnożone komórki trwała dwukrotnie szybciej (14 dni vs 28 dni).
Badanie zostało opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature Medicine jako pierwsze badanie dotyczące przeszczepienia namnożonych komórek krwi pępowinowej u ludzi.Nature Medicine, 2010, 16, 232 – 236.